Achtergronden klassiekers

Opzet van de reeks ‘Klassiekers’
Meander Klassiekers wil een overzicht bieden van het beste werk van de bekendste Nederlandse en Vlaamse dichters van na 1880. Dit wordt gedaan aan de hand van besprekingen van telkens één gedicht. Elke maand wordt een bespreking op de website van Meander geplaatst. Voorheen werd deze per e-mail verstuurd aan ruim 3000 abonnees, dit zal in de toekomst weer worden opgepakt.
De reeks Klassiekers is in 2000 opgezet door Joop Leibbrand. Onder zijn redactie verschenen in 15 jaar 196 besprekingen. Na zijn overlijden heeft Eric van Loo zijn redactiewerk overgenomen.

Nieuwe bijdragen
Oorspronkelijk kwam in deze reeks vooral het werk van gevestigde auteurs als Vasalis, Nijhoff, Achterberg of Bloem aan bod. Gaandeweg werden ook recente en minder bekende gedichten besproken. Wel blijft belangrijk dat het gaat om dichters die er toe doen, c.q. een zekere bekendheid genieten. En om gedichten die een klassieker zijn, of die het in zich hebben om dat te worden.

Bij de keuze van nieuwe klassiekers spelen de volgende aspecten een rol:

  • Diversiteit is welkom. Er is niet één manier van bespreken. De ene bespreking gaat misschien meer in op technische aspecten, de andere legt relaties tussen het besproken werk en andere gedichten uit de literatuur, of legt misschien juist uit wat dit gedicht voor hem of haar zo bijzonder maakt.
  • Ook de gedichten die besproken worden kunnen enorm variéren. Zo troffen we het afgelopen jaren besprekingen aan over Rutger Kopland en Johnny van Doorn, over meer recente gedichten van Ester Naomi Perquin en Mustafa Sitou, maar ook over werk van Guido Gezelle en J.C. Bloem.
  • Op de oude site van de klassiekers is makkelijk te zien welke gedichten van welke dichters al besproken zijn. Als van een dichter al heel veel gedichten besproken zijn is de nieuwswaarde waarschijnlijk gering. Het mooiste is als we besprekingen kunnen plaatsen van werk van dichters die nog niet of nauwelijks besproken zijn.

Kopij
Heb je zin om iets te schrijven? Heb je nog een bespreking of aanzet daartoe op de plank liggen? Het kan prettig zijn om in een vroeg stadium voor te leggen welk gedicht je wilt bespreken, en eventueel welke invalshoek je daarbij kiest. Immers, niet elk gedicht past in de reeks, en ook de bespreking zelf moet in het concept passen.

Stuur je idee of bespreking op naar: Xklassiekers@meandermagazine.nlX (verwijder de hoofdletters X uit dit adres)