Luc Vanhie – Een bedelnap in het behang

Recensent Hans Franse is gefascineerd door de bundel ‘Een bedelnap in het behang’ van Luc Vanhie: ‘Er is een groot verband tussen Vanhie en Paul van Ostaijen: deze poëzie zou zonder de jong gestorven voorganger anders zijn geweest. De beeldspraken en metaforen zijn niet altijd bevattelijk, maar fascineren en intrigeren wel.’

Lees verder

René Smeets – Alles gestolen

Het bijzondere van René Smeets is dat hij met zijn bundel ‘Alles gestolen’ voortgaat in de geest van het werk van de Duitse dichter Hans Magnus Enzensberger. Recensent Maurice Broere wordt er vrolijk van: ‘Met een licht spottende stijl worden de meest uiteenlopende zaken besproken en in verband gebracht met de in deze wereld levende mens.’

Lees verder

Anne Feddema – Lippebiter Fan L. / Lippenbijter van L.

‘Lippebiter Fan L. / Lippenbijter van L.’ van Anne Feddema kun je het best lezen in het Fries, met de Nederlandse vertaling als ondersteuning. Volgens recensent Hans Puper fonkelt en bruist het Fries: ‘Levenslust en doodsbesef uiten zich in absurdisme, humor, bizarre observaties, tederheid en dat alles in een aanstekelijke ritme, ondersteund door begin-, midden en soms volrijm, tweeklanken en de combinatie van korte en lang aangehouden klinkers.’

Lees verder

René Hooyberghs – Het buikje van de kikker

Volgens Marc Bruynseraede is in ‘Het buikje van de kikker’ van René Hooyberghs een dichter met een grote culturele bagage en liefde voor de kunst aan het woord: ‘De weergalm van het artistieke vind je overvloedig terug in deze bundel. En het mededogen voor het kleine, het onooglijke, dat ons met de neus op de poëtische essentie van de dingen drukt.’

Lees verder

Hester Knibbe – Inzake dit huis

De poëzie van Hester Knibbe in ‘Inzake dit huis’ toont zich spanningsvol in haar enjambementen en verrassende beeldwisselingen volgens Johan Reijmerink: “De scherpzinnige waarnemer Knibbe is in deze bundel in staat geweest het oog het wonder te laten vervullen voor de ziel ‘dat te openen wat geen ziel is, de gelukzalige wereld van de dingen en hun god, de zon’.

Lees verder