LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Verzamelsite

De oudste laag van Meander bestaat uit de gedichten die van najaar 1995 tot en met voorjaar 1998 op de site zijn gezet.  Het zijn 232 gedichten van 67 inzenders.Deze verzameling gedichten werd in 1998 als de zogenaamde Verzamelsite een onderdeel van onze website. Na...

Niels Blomberg

Niels Blomberg (1958) is sinds 2006 de eerste officiële waterdichter van het waterschap Zuiderzeeland, dat de dijken en vaarten van Flevoland beheert. Belangrijke gebeurtenissen van het waterschap luistert hij op met een speciaal watergedicht. De gedichten die hij...