Rogier de Jong

Een voorpublicatie uit zijn nieuwe bundel ‘Seinpost’ laat zien dat dichter Rogier de Jong wars is van gekunstelde poëzie. “Emoties moeten oprecht zijn. Heldere en beeldende taal is de beste manier om dat uit te drukken.” Zoals de zin “Eerst is er licht en dan is er niks” of “Pijn is een pias, een clown”, duidelijker kan niet.

Lees verder

Monique Leferink op Reinink

Zinnen als ‘er groeien gaten in de kamer’ en ‘alleen wat scheurt is bang’ geven de kwetsbaarheid en tederheid weer in de poëzie van Monique Leferink op Reinink maar ook de onvermijdelijke vergankelijkheid en het moeten loslaten. Haar woorden geven de ander bestaansrecht en troost en een ‘maan die als een moeder oprijst’.

Lees verder

geluk

Met een nieuwjaarsgedicht van Viviane Burssens wensen wij u al het goede in het nieuwe jaar.

Lees verder

Klaas Decock

Hoe likken wij ‘in wijzerzin schuimkragen weg’? En is het in deze verwarrende tijden niet heel toepasselijk dat ‘woorden en beelden elkaar voor de voet lopen’? Dichter Klaas Decock helpt ons een andere invulling te geven aan de Kerstgedachte. Laat angst geen attractie zijn langs onze kronkelwegen, het is tijd tevoorschijn te komen en niet langer te wankelen.

Lees verder