LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Interview Emma Crebolder

‘Mijn inspiratie vind ik in de oorsprong, het begin van alle dingen’ door Cora de Vos   Emma Crebolder (Sint Jansteen, 1942) heeft haar wortels in Zeeuws-Vlaanderen en woont in Limburg. Zij studeerde Duitse taal- en letterkunde. Na een verblijf van enkele jaren...
Wie zit er achter het podium (2)?

Wie zit er achter het podium (2)?

door Monique Wilmer-Leegwater   Simon Mulder (1986) woont in Amsterdam, studeerde vergelijkend-historische taalwetenschap te Leiden en wijsbegeerte en klassieke talen te Amsterdam. Hij doceert Grieks en Latijn in het middelbaar onderwijs en schrijft gedichten,...

Interview Emiel Bootsma

Emiel Bootsma: winnaar van de Gezienus Omvlee Trofee! door Inge Boulonois   Dichter en voordrachtskunstenaar Emiel Bootsma (Deventer, 1966) werkte, na zijn opleiding aan de Academie voor de Journalistiek, een tijd als redacteur. Vanaf 2014 houdt hij voordrachten...

Interview Pieter Sierdsma

  ‘De vraag of poëzie elitair is of wordt zou ik bevestigend willen beantwoorden.’ door Alja Spaan   foto © Arther van de Rose   Pieter Sierdsma is van de baby-boomer generatie, van kort na 1945. Dat zegt iets over de muziek en misschien ook over de...

Interview Hero Hokwerda

Michalis Piëris: Zonder angst de wereld verkennen door Sander de Vaan   Onlangs verscheen bij Ta Grammata De dichter en de stad, van de Grieks-Cypriotische auteur Michalis Piërís (1952– 2020). De bundel werd bezorgd, vertaald en van een nawoord voorzien door Hero...

Interview met Daan Doesborgh

‘Als de klik er is, is er ook de kick.’ door Gerard Scharn   Daan Doesborgh (1988), schrijver en presentator, woont in Amsterdam. Hij is redacteur van Tirade en oud-redacteur van Propria Cures. In 2010 werd hij Nederlands Kampioen Poetry Slam. In samenwerking met...