“Het nieuwsgierige jongetje.”

Soms beslaat een antwoord op een vraag een hele gedichtencyclus… Schrijver, vertaler en theatermaker Peter WJ Brouwer is het nieuwsgierige jongetje dat verder kijkt dan de waan van de dag en op papier de vertaalslag maakt. Tussen de regels door staat wat er ook gezegd wordt. De inspirerende wisselwerking met muziek en theater verlevendigt de beelden en dialogen op papier.

Lees verder

“het schrijven ging altijd door”

Dichter en kunstenaar Elly Stolwijk over een van de betekenissen van poëzie: iets creëren wat eigenlijk niet kan bestaan, of: het tijdelijk opheffen van afstand, over het onvoltooide dat samengaat met het verlies van de geliefde, het gemankeerd zijn, over witregels, waarnemingen en wanhoop en over hoe het beeldende werk en het geschreven woord zich tot elkaar verhouden.

Lees verder

Poëzie schrijven zonder betekenis: een idee fixe

De trein ruikt naar oud bier in een feesttent. Daar kan zo maar een gedicht uit ontstaan. Jong, talentvol, wreed en humoristisch, pakkend en lekker voor te dragen. Demi Baltus: slam en andere poëzie, jonge vrouw uit de Polder, haar nieuwste werk in het eerste interview van Leonore Hatt.

Lees verder

“poëzie biedt mij als lezer een andere kijk op de werkelijkheid”

In de serie ‘gesprekken met Meandermedewerkers’ het zevenentwintigste gesprek, met Hettie Marzak. Poëzie is een drijvende kracht in haar leven, lezer zijn haar occupatie, het recenseren een verdieping van haar leeservaring. ‘Niet dat ik zelf een dichter zou zijn’, zegt ze, om vervolgens met prachtige zinnen te komen als ‘ik ben de hoeder van verhalen, ik ben de bewaker van de taal’.

Lees verder

“het gedicht is een experiment en dus een zoektocht”

Het debuut van Jérôme Gommers is enthousiast onthaald. Met zijn gedichten wordt de lezer, en de dichter zelf, door elkaar gerammeld. Daarbij is er bij hem een voortdurende spanning tussen het verlangen ‘het nu eindelijk eens precies zo te zeggen als het is’ en het verlangen om de grenzen van het idioom te overschrijden, iets nieuws te bereiken, buiten het grit te raken, de ingewanden te laten spreken.

Lees verder