Klassieker 137: Willem van Toorn – Eiland

Inge Boulonois bespreekt het gedicht ‘Eiland’ van Willem van Toorn (Amsterdam, 1935) die wel vaker over eilanden dicht. De dichter, wiens familie uit het rivierengebied van de Betuwe komt, maakt zich zorgen over de aantasting van zulke gebieden. 

Lees verder

Klassieker 136: Victor Vroomkoning – UUR U

Lambert Wierenga bespreekt ‘UUR U’ van Victor Vroomkoning. Een zoon ziet toe hoe z’n vader op sterven ligt. ‘UUR U’: het is tegelijk de titel van het gedicht en de naam van de cyclus waarin het in de bundel IJsbeerbestaan een plaats heeft gekregen. Deze titel is geschreven in uitsluitend hoofdletters. Een signaal aan de lezer, dat het om wezenlijke zaken zal gaan?

Lees verder

Klassieker 135: Gerrit Kouwenaar – toen wij nog jong waren

Ivan Sacharov bespreekt ‘toen wij nog jong waren’ van Gerrit Kouwenaar.

“Ik ben geen Kouwenaar-kenner. In feite lees ik bijna nooit Kouwenaar. Ik vind hem meestal moeilijk, en een beetje onnatuurlijk in zijn taalgebruik. Maar toen ik dit gedicht las, of liever: de eerste regel ervan, was ik verkocht.” 

Lees verder

Klassieker 134: P.N. van Eyck – Brent Bridge

Karin Doornik bespreekt ‘Brent Bridge’ van P.N. van Eyck, oorspronkelijk verschenen in de bundel Herwaarts (1939) – waarschijnlijk geschreven in de periode tussen 1920 en 1935 toen de dichter in Londen werkte als correspondent voor de NRC. 

Lees verder