LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Waarom schrijven?

Meander bestaat tien jaar.
Toen we vijf jaar bestonden hielden we een enquête onder iedereen van wie in de daaraan voorafgaande vijf jaar werk was gepubliceerd in Meander. De vraag waar het om draaide was ‘Waarom schrijf je?’
223 personen werden aangeschreven. 98 personen vulden het ‘formulier’ volledig in. Een flinke hoeveelheid gegevens dus.
De enquête en de daarvan gepubliceerde resultaten hadden uiteraard geen enkele wetenschappelijke pretentie. Er is dan ook geen conclusie getrokken uit het onderzoek. Alleen al niet, omdat het niet eenvoudig was een algemene lijn te vinden in alle antwoorden. Zoveel (amateur)schrijvers, zoveel motivaties, zou je bijna kunnen zeggen.
Wie zich echter een beeld wil vormen van wat al die mensen die verhalen en gedichten schrijven nu toch eigenlijk bezielt, vindt in de Meanderaflevering waarin de resultaten werden gepubliceerd heel interessant (studie)materiaal.

Daarom brengen we via deze link de aan deze enquête gewijde extra aflevering van Meander nog eens onder de aandacht.

     Andere berichten

Een requiem voor de poëzie

Onderstaand artikel verscheen (in iets andere vorm) in De Standaard van 21 maart. Unesco riep 21 maart uit tot Wereldgedichtendag. Volgens...

Poëzie kan niet sterven

Dit artikel verscheen eerder (in iets andere vorm) in De Standaard van 26 maart. Het is een reactie op een artikel van Maarten Goethals....

Afscheid van Joop Leibbrand

Op 19 september overleed mijn Meandercollega Joop Leibbrand. Hij werkte sinds 2000 mee aan Meander. Joop werd 72 jaar. Joop was geen...