LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Leo Vroman – Daar

Nieuwsgierig naar de dood door Wilma van den Akker Maar weinig mensen kijken uit naar hun levenseinde. Ook de 96-jarige Leo Vroman niet, hoewel de dichter in zijn bundel Daar herhaaldelijk een vergaande nieuwsgierigheid verwoordt naar de tijd erna, en het moment...

Berty Snellens – Het damesmeisje

Het intrigerende universum van De Manke God door Joop Leibbrand Bijna een jaar geleden besteedde ik in Meander aandacht aan werk van Kees Engelhart (1957) en ik ging daarbij o.a. in op de vele identiteiten die hij als dichter aanneemt en de productiviteit die hij...