Edjo Frank – Tragedies to remember

Met Tragedies to remember, kleine Joodse gedichten over wanhoop en hoop brengt Edjo Frank een eerbetoon aan het leven en de verdiensten van al degenen die tijdens de Holocaust werden omgebracht en van de weinigen die de verschrikkingen overleefden.

Lees verder

Rutger Kopland – Onder die appelboom

De Zuid-Afrikaanse dichter Daniel Hugo beijvert zich om ‘Nederland se belangrikste moderne digters’ in het Afrikaans toegankelijk te maken. Vertaalde hij eerder al Komrij (Die elektries gelaaide hand, 2005) en De Coninck (Die lenige liefde, 2009), vorig jaar was het de beurt aan Kopland met Onder die appelboom. De tweetalige bloemlezingen zijn ook voor Nederlandse lezers interessant.

Lees verder

Edward Groenland – Binnenwereld

Binnenwereld van Edward Groenland is een bijzonder fraai uitgegeven boekje waarin de illustraties van Anne van Buul een prominente plaats innemen. Groenlands gedichten onttrekken zich vanwege het spirituele karakter ervan aan een normale literaire beoordeling. Ze zijn wel authentiek en dat volstaat.

Lees verder