Klassieker 149: Guy van Hoof – Bestand

Rik Wouters bespreekt ‘Bestand’ van Guy van Hoof. Van Hoof is een autobiografisch schrijver, één van die zeldzame dichters die zichzelf in zijn gedichten openbaart of zelfs prijsgeeft en zich daardoor naar de lezer toe kwetsbaar opstelt. 

Lees verder

Marleen de Smet

Van Marleen de Smet (1959) kwam in 2010 een derde dichtbundel uit : Tussen schaduw en schittering bij Uitgeverij Demer. Haar eerste bundel verscheen in 2002 Groeipijnen en in 2005 volgde de tweede onder de titel Vreemd hoe het gaat. Ook publiceerde zij een historische roman en haar gedichten werden opgenomen in meerdere bloemlezingen en in tijdschriften als Schoon Schip, De Auteur, Opspraak en Meander. Ook verleende ze haar medewerking aan talrijke literaire en niet-literaire evenementen. Twee gedichten zijn permanent te lezen in de Poëtische steegjesroute van Geraardsbergen.

Lees verder

Gedichten

Marleen de Smet

Van alle tijden

Ze woont in haar sloffen en hinkt
slijtgangen in haar hoofd. Voorbij
de verdwijnlijn de gloedlagen nu

het vage vuur. Ooit, ja ooit kroop
het oog de slingering van haar lenden
omhoog. Blijf, blijf. Maar wat blijft

weegt in haar weke lijf. Wacht, bleke
lijfwacht wacht, nog schittert licht in
haar witzilveren haren en in het zilver

bloost ze schemer, opent ze dagen
zoals morgens de moed: traag
in een, twee, drie verrekte veren.

Lees verder