Gedichten

Jonathan Griffoen

Nintendo

Er werd een boomhut uit de takken geslagen
omdat de buurvrouw graag naakt in de tuin lag.
De buurman wees op het alleenrecht rond zijn vinger.
Het rook naar vis en sloten en bier uit de haven.

Er zit geen raam in, probeerde ik nog in de hoop
dat volwassenen geen gaten in planken konden zien.
Alle spijkers gingen in potten die ik niet mocht dragen.

Je bestuurde de teevee met je vingers.
Ze geurden naar hars, zweet en limonade.
Er werden niet alleen takken geslagen,
ik ademde, onverhoopt, op de Nintendo.

Lees verder

Gedichten

Wim Klooster

IN GESPREK MET MIJN KLEINDOCHTER

– wat leunde je?
waarvan heb je gezeten?
wat heb je gedroomd?

– ik leunde moeizaam oud te zijn
ik zat wel eens van de whiskey whiskey
ik droomde in een rode roos te wonen

– een rode roos?
ja aldoor droomde ik iets te zeggen
zodat er telkens gaten vielen
die ik dan weer moest dichten

Lees verder

Wim Klooster

Wim Klooster werd in 1935 geboren in Medan (Sumatra). In 1950 kwam hij naar Nederland. Hij promoveerde in 1971 in Utrecht op een proefschrift getiteld The Structure Underlying Measure Phrase Sentences. Van 1972 tot 2000 was hij hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is oprichter en voorzitter van de Landelijke Vereniging van Neerlandici.

Lees verder

Vicente Huidobro – Een taal uit ongeboren zeeën

Vicente Huidobro (1893-1948) geldt als één van de voornaamste Latijns-Amerikaanse dichters van de vorige eeuw. In Nederland is de Chileen echter nog nagenoeg onbekend. Piet Devos maakte tijdens zijn studie kennis met het werk van deze avant-gardist en besloot diens onvertaalbaar geachte boek Altazor (Hogevalk) te vertalen. Sander de Vaan spr@k met Devos over Huidobro, die in Latijns-Amerika nog altijd volop bewonderd wordt.

Lees verder

Fragmenten uit Hogevalk

Vicente Huidobro

Altazor. O el viaje en paracaídas / Hogevalk. Of de reis aan de parachute

Fragmenten – vertaald door Piet Devos

2. Canto I

Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad?
¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa
Con la espada en la mano?

¿Quién sembró la angustia en la llanura de tus ojos como el adorno de un dios?

¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser?
Y esa voz que te gritó vives y no te ves vivir
¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor?

Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor
Estás perdido Altazor
Solo en medio del universo
Solo como una nota que florece en las alturas del vacío
No hay bien no hay mal ni verdad ni orden ni belleza
¿En dónde estás Altazor?

*

2. Zang I

Hogevalk, waarom verloor jij je oorspronkelijke onbewogenheid?
Welke kwade engel met het zwaard in de hand
Hield stil bij de deur van je glimlach?

Wie zaaide die angst in de vlaktes van jouw ogen als de tooi voor een god?

Waarom voelde je op een dag plots de angst voor het zijn?
En die stem die je toeschreeuwde je leeft en je ziet je niet leven
Wie riep jouw gedachten bijeen op het kruispunt van alle winden van de pijn?

De diamant van je dromen brak in een zee van verbijstering
Je bent verloren Hogevalk
Alleen in het midden van het universum
Alleen als een muzieknoot die opbloeit in de hoogtes van de leegte
Er is geen goed er is geen kwaad noch waarheid noch orde noch schoonheid
Waar ben je Hogevalk?

Lees verder