Grote passies doen kleine passies verbleken

Véronique Pittolo (Douai, 1960) is één van de gasten op het komende Poetry International. In haar poëzie speelt ze graag met verschillende literaire genres en gebruikt ze regelmatig bekende fictieve en non-fictieve elementen om de lezer aldus aan het denken te zetten. Sander de Vaan spr@k met een Française die het bovendien gewoon leuk vindt om te dichten.

Lees verder

Reiner Kunze – Achtzig

Achtzig is een keuze uit de gedichten van de Oostduitse dichter Reiner Kunze ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Kunze gebruikt beelden uit de natuur voor beschouwingen over de menselijke aard. Maar hij durft ook dingen op de schrijven, die anderen nooit zouden opschrijven.
Een bundel in drie talen: Duits, Nederlands en Engels.

Lees verder

Marjolijn van Heemstra – Meer hoef dan voet

Meer hoef dan voet van Marjolijn van Heemstra is een bundel over het verlangen naar verbondenheid, naar het opheffen van de menselijke eenzaamheid. Oorsprong en einde van het leven zijn onbekend: ‘in mij sleept een slak zich prehistorisch kalm/ terug naar het begin en een mens zich naar het einde; geen van beide/ is in zicht, alleen dit tijdelijke midden.’
Van Heemstra verbeeldt verhalen ‘van kiem tot kroon’, van de diepzee tot de toekomst in het heelal. Ze zoekt naar verhaal dat het best past bij haar verlangen.

Lees verder

Trefossa, Shrinivási en Dobru – De stilte van het ongesproken woord / Tiri fu den wortu di no taki

Geen uitgever die meer aandacht besteedt aan de literatuur uit wat vroeger ‘De West’ heette dan het Haarlemse In de Knipscheer. Daar verscheen onlangs onder de subtitel Drie Surinaamse dichters op muziek gezet een mooie dubbeluitgave – boek en dvd – rond het werk van Trefossa, Shrinivási en Dobru, dichters die, mede omdat ze in een sterke orale traditie staan, geworteld zijn in het collectieve geheugen van de Surinamers.

Lees verder

Gedichten

Martín Gambarotta

Om te beginnen
is een elektricien geen elektricien
maar een man die werkt als elektricien
ook al denkt hij ’s avonds
dat zijn aderen kabels zijn
die overtollige watts geleiden
van zijn dagelijks werk.

(Uit Seudo. Vertaling Bodil Kok.)

Lees verder