Michaël Zeeman – Nog houdt het schip zich recht

Bij leven publiceerde Michaël Zeeman (1958-2009) twee dichtbundels. In 1991 was Beeldenstorm zijn met de C. Buddingh’-prijs bekroonde debuut (jury Miriam Van hee, Bert Schierbeek, Hans Tentije) en in 1995 volgde Verhoudingen, bij elkaar 77 gedichten. Voor de ‘Verzamelde gedichten’ Nog houdt het schip zich recht wist tekstbezorger Maarten Doorman, die ook tekende voor de mooie inleiding, uit de ongebundelde en nagelaten gedichten nog een kleine veertig gedichten bijeen te brengen.

Lees verder

Dichters uit Gent

David Troch, stadsdichter van Gent, koos zes dichters in en rondom Gent uit: Miriam Van hee, Roel Richelieu Van Londersele, Sylvie Marie, Dorien De Vylder, Arno Van Vlierberghe en Tom Van de Voorde.

Lees verder

Gedichten

David Troch

gent en ik

op schoolreis leerde ik u kennen als tuig
dat allemans armen en benen uit wou rekken.
terstond stopte ik met groeien. zo perplex was ik.

maar ook ik speelde de verbeelding van het kind
kwijt en keerde koen en onverschrokken naar u terug.
ik deelde dorst en honger, botste aan een schoolpoort

tegen een geweldige liefde op. zo wist u mij te strikken.
toch durf ik niet te stellen dat ik mijn laatste woorden
lukraak bij u neerleg. ik ben vaak van u weg.

Lees verder

Gedichten

Miriam Van hee

boottocht

wat ook het doel van de reis
wel mag wezen, zeker is dat

wij de duistere helft tegemoet
gaan, eilanden scheren voorbij

zon is nog waar wij haar zien,
op andere schepen, op zichtbare

afstand, op de golven fonkelen
onkenbare sterren van water

achter glas varen wij, in een
droom, waar niemand ons raken

kan van op het land, wij klieven
het water in twee, wij twijfelen

niet, het is een andere klank, wij
stellen ons voor hoe de vogels

ontwaken, hoe in de ene na
de andere boom hun gezang

aanzwelt, van land en water en
van verlangen zijn wij gemaakt

Lees verder