Willy Spillebeen – Onbereikbaar

De nieuwe bundel van de Vlaamse dichter Willy Spillebeen (1932) heet ‘Onbereikbaar’. Zijn woonomgeving op het West-Vlaamse platteland was in de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest. Recensent Romain John van de Maele: “Hebben directe en indirecte getuigen van die apocalyptische jaren hem doen zoeken naar een vrijzinnige levensbenadering, precies op het ogenblik dat in de ‘verwoeste gewesten’ de kerken uit hun as herrezen? In zijn gedichten draagt de zoektocht vaak een symbolistisch stempel ( … ). Ook in de nieuwe bundel, een selectie ‘uit de talrijke gedichten die hij na ‘Blues om wat blijft’ (2011) heeft geschreven’, is Spillebeen trouw gebleven aan zijn ‘nadrukkelijk plastische’ en symbolistische vormgeving.”

Lees verder

Gedichten

DENKBEELDEN Het staat zwart op wit: dit is wat ik denkhoe ik leef, waarom ik gekomen benen weggegaan, wie ik beminde, hoe diephet verdriet was, hoe zuiver de taal. Maar het is niet waar, het verliep anders.Liefde liet zich niet vatten in een gebaarde woorden dachten niet na, ik kwam aanen verdween zonder dwingende redende zielenpijn was niet te verdrijven met wijsheidmaar onder druk van het lichaam. Taal van verraad: geheimen geopenbaard,een oordeel geveld over voorheenen voortaan, wat duister bleefmet de pen naar het daglicht gehaald,in inkt te kijk gezet, verklaard. Maar het is grijs, niet meer dan een veegvan […]

Lees verder

Verbeelden om de werkelijkheid te beleven

Op 10 april aanstaande verschijnt Pitten schieten , de nieuwe dichtbundel van Fleur Bourgonje. Een paar dagen eerder, op 3 april, wordt de schrijfster zeventig jaar. Sander de Vaan spr@k met de vrouw die niet alleen prachtige gedichten en romans schreef, maar die ook werk van een magistraal auteur als de Uruguayaan Mario Benedetti in het Nederlands vertaalde.

Lees verder

Erik Menkveld – Groots was deze schepper

Sommige dichters lijk je al jaren te kennen als je hun debuutbundel leest. Ze zijn schaars, maar Menkveld was er een. Eind januari verschenen zijn ‘Verzamelde gedichten’, waaronder de nieuwe bundel waaraan hij werkte. Hij overleed in 2014. Wat had ik hem graag gegund dat zijn verzamelde gedichten pas over een jaar of veertig zouden verschijnen en dan in een dubbele hoeveelheid of meer.

Lees verder