Leo Vroman – Die Vleugels II

Romain John van de Maele schreef een beschouwing – in dit geval een betere typering dan ‘recensie’ – over ‘Die Vleugels II’ van Leo Vroman. Hoewel de bundel al in 2015 verscheen, hebben we het stuk toch geplaatst: ‘Die Vleugels II’ geeft aanleiding tot een boeiende bespiegeling over het wezen van poëzie. Van de Maele: Als ‘lezer moet je beseffen dat een schilder en een dichter de spelregels bepalen […]. Wie schrijft, bepaalt altijd de taalspelregels, en er zal dus nooit staan wat er staat, en dat geldt ook voor het werk van Leo Vroman.’

Lees verder

Hans Verhagen – Alle gedichten

In juli verschenen ‘Alle gedichten’ van Hans Verhagen. Opvallend is dat tegenstellingen de kern vormen van zijn werk en, zeer waarschijnlijk, ook van zijn leven. Die tegendelen zijn altijd gelijktijdig aanwezig, nevengeschikt. Over Verhagens poëzie is al veel geschreven en daarom heeft Hans Puper ervoor gekozen zijn gehele werk te karakteriseren aan de hand van één gedicht.

Lees verder

Jan H. Mysjkin en Antoine Wauters (samenstelling) – Belgium BorDeLio II

De tweetalige bloemlezing ‘Belgium Bordelio’, in 2015 voortgekomen uit de samenwerking tussen het Vlaamse Poëziecentrum en het Waalse Maison de la Poésie, was zo’n succes dat er een vervolg is gekomen. Dat was een niet geringe uitdaging, vindt Ivan Sacharov, want ‘België [is] het land waar het beleg en het brood maar niet aan elkaar willen wennen’. Maar het resultaat mag er zijn: ‘Belgium Bordelio 2’ is een ‘bundel, die zo barst van de vitaliteit, dat er een stevige kaft omheen moest worden gedaan’.

Lees verder

Lies Van Gasse en Charlotte Van den Broeck – Ooghoek

‘Ooghoek’ is een gezamenlijke bundel van Lies Van Gasse en Charlotte Van den Broeck. Het is de literaire neerslag van een project in het Vlaamse Beernem, een dorp vlakbij Brugge. Aan de bomen van de Kooldreef – ‘woord-dreef, beeld-dreef en klank-dreef’- hangen 17 gedichten die je gadeslaan of toespreken vanuit hun kastjes. Dankzij ‘Ooghoek’ kunnen we hier op afstand aan deelnemen. Een bezoek aan Beernem kan natuurlijk ook: het project duurt tot 8 oktober. (Eric van Loo)

Lees verder