Saskia Stehouwer

Saskia Stehouwer (Alkmaar, 1975) studeerde Nederlands en Engels aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte ruim tien jaar als redacteur en projectleider bij SAVUSA, het Zuid-Afrika instituut van de Vrije Universiteit. Saskia is oprichter en directeur van Stichting Kunstgroen en werkt in een natuurwinkel. In 2014 verscheen haar debuutbundel wachtkamers bij uitgeverij Marmer, die bekroond werd met de C. Buddingh’-prijs 2015. Saskia’s tweede bundel verscheen in oktober 2016 bij Uitgeverij Marmer onder de titel vrije uitloop. In juli 2017 verscheen een boek met Engelse vertalingen van gedichten van Ingmar Heytze en Saskia Stehouwer, vertaald door Joel Katz en Robert Perry, […]

Lees verder

Hedwig Speliers, Peter Theunynk, Lies van Gasse e.a. – Kanten Stad

Hans Franse heeft goede persoonlijke herinneringen aan Brugge en daarom wilde juist hij de bundel ‘Kanten stad’ van Hedwig Speliers, Peter Theunynk, Lies van Gasse, Marcus Cumberlege en Herman Leenders bespreken: ‘vijf vrije stadsdichters’. De laatste vrije dichter was Anthonis de Roovere (1430 – 1482). Vijf dichters toonden zich waardige opvolgers.

Lees verder

René van Loenen – Veertig vrouwen uit de Bijbel

In ‘Veertig vrouwen uit de Bijbel’ brengt René van Loenen vrijwel alle vrouwelijke personages uit de Bijbel voor het voetlicht. Veertig is niet veel, slechts een fractie van het aantal mannen. In die zin is dit misschien wel een emancipatoire bundel. Recensent Peter Vermaat las meer een ‘berijming’ van het Bijbels materiaal dan authentieke poëzie: ‘De lezers voor wie Van Loenen schrijft, lijken vooral kerkelijken en kerkelijk geïnteresseerden te zijn en waarschijnlijk in veel mindere mate literair geïnteresseerden.’

Lees verder

Karel Wasch

Karel Wasch (1951) schreef zes biografieën (onder meer over Jack Kerouac, Brendan Behan en Dylan Thomas), tien gedichtenbundels en een roman. Zijn gedichten verschenen in De Gids, Hollands Maandblad, Nieuw Vlaamsch Tijdschrift en Bühne. Hij was hoofdredacteur van de literaire tijdschriften Ruim en Nynade. Voor zijn poëzie won hij twee literaire prijzen en hij werd voor zijn recensies over literatuur onderscheiden met een Masterclass Recenseren. Verder deed hij radiowerk voor OBA Live van Theodor Holman en voor de VPRO. Bij In De Knipscheer verschijnt in november 2018 zijn poëziedebuut Het geluid van denken, een bundel verzen, waarin observaties van verval en […]

Lees verder

Anton van Wilderode – Weemoed mijn wereld. Honderd gedichten

Johan Reijmerink over ‘Weemoed mijn wereld’: Anton van Wilderode (1918-1998), pseudoniem van Cyriel Coupé, was een Vlaams dichter en priester-leraar, classicus en vertaler, tekstschrijver en gevierd spreker (…) [Hij] is een dichter van de verinnerlijking en eenzaamheid. Hij is in staat ‘achter de dingen te kijken’. De roeping die daarvan uitgaat, heeft hij op vele plaatsen in zijn poëzie verbeeld. Deze keuze zet hem in het spanningsveld van eenzaamheid en gemeenzaamheid.

Lees verder