LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Nieuwsbrief 3 / 30 december 2018

11 apr, 2019

De afgelopen week op de site van Meander

Recensie van de bundel Gedichten met een Mazda 626 van Jonathan Griffioen (Hans Puper)

Houtsnede Piet Lont bij gedicht Joris Miedema

Recensie van de bundel De lof der espresso / Petit ouverture a danser van Hans Franse (Ernst Jan Peters)

Interview met Delphine Lecompte, 'schrijven om de verwoesting goed te maken' (Marten Janse)

Recensie van de bundel De klaverknoop van Paul Demets (Johan Reijmerink)

Gedicht van Inge Nicole bij collage Nicola Kloosterman

Op de homepage vindt u altijd een verwijzing naar het nieuwste bericht. Voor eerdere berichten: klik op de pijltjes.

 

In herinnering

Wij herdenken Rob de Vos die ons op 2 april 2018 zo plotseling ontviel. Wij denken ook aan de dichters Menno Wigman, F. Starik, Armando, Wilbert Cornelissen, Michaël Slory en Joop Scholten die op 21 december jl. de rij voorlopig sloot. Van hem het volgende gedicht:

Zoals het ene uur ligt ingevouwen,
zich losmaakt uit het andere zo naakt

en in elkaar verstrengeld liggen wij
zo onbewapend met elkaar te slapen,

te wachten zonder weten. Alles dat was
zal er ook morgen zijn, of nooit meer

het maakt geen verschil. De nacht
houdt ons bijeen, doordringt ons met

een ademen dat aanhoudt. Wat ook
zoekraakt er zijn ogen die ons zien.

 

Nieuwjaarswens 

Lieve lezers,

Met enorm veel dank voor jullie geduld en betrokkenheid wil ik ieder namens het bestuur en medewerkers het allerbeste voor het nieuwe jaar toewensen, gezondheid, geluk en veel wonderschone, sprankelende, spraakmakende of ontroerende gedichten.

De onverwachte dood van Rob de Vos maakte het voor ons een hectisch jaar met veel technische problemen achter Stichting, site en nieuwsbrief. Het ontbreken van een (digitaal) testament overviel ons en eerst na maanden konden we verder met wat we wilden: u als lezers bedienen met interessante recensies, boeiende interviews, verrassende kopij, vertrouwde Klassiekers.
En hoewel het voor veel medewerkers en lezers wennen was, probeerden we in de geest van Rob, ons best te doen verder te gaan met het werk.

‘Meander is een wereldtijdschrift’, zei recensent Hans Puper in zijn kerstboodschap aan collega’s, en zo is het ook: de meer dan 6.000 lezers komen niet alleen uit Nederland of België maar ook uit bijvoorbeeld Angola, Chili en Japan; ook zijn er opvallend veel lezers in de VS.
Alle publicaties zijn gestroomlijnd; elke dag verschijnt er op onze site een bericht dat enkele uren later ook op de Meanderpagina van Facebook staat. Wij hopen dat u daar als lezer net zo blij mee bent als wij als medewerkers, we willen graag deze lijn doortrekken tot in lengte van dagen.
Wij hopen dat u dat ons mede mogelijk maakt! Onze hartelijke dank!

Veel leesplezier en fijne jaarwisseling! 

Meandermagazine is gratis voor lezers, maar kost de makers wel geld. Om de onkosten te kunnen dragen, zijn wij afhankelijk van donaties. Wilt u ons steunen? Ga dan naar meandermagazine.nl en klik op de donatieknop. Onze dank is groot.

     Andere berichten