Jaarverslag 2020 

   De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek, gebruikmakend van de mogelijkheden van internet. Meander richt zich daarbij primair op poëzie, vormt van oudsher een podium voor (aankomende) dichters en publiceert beschouwingen (recensies, analyses) over Nederlandstalige poëzie. 2020 was een bewogen jaar. Voor Meander betekende het dat er juist in deze verwarrende tijden gretig gelezen werd. Poëzie zorgde voor troost en verbinding. Onze website en de vaste publicaties daarop, alsmede onze nieuwsbrieven verschenen in een prettig en herkenbaar ritme. In de nummers 1 tot en met 48 publiceerden wij, naast […]