Onno Kosters en Peter Drehmanns (red. en sam.) – Terrible beauty | Barre schoonheid. Het Utrechts Stadsdichtersgilde ontmoet W.B. Yeats

Ter gelegenheid van de honderdvijftigste geboortedag van W.B. Yeats werd op 19 en 20 juni 2015 aan de Universiteit Utrecht het symposium Yeats in Europe georganiseerd. Het evenement vormde voor de leden van het Utrechts Stadsdichtersgilde de aanleiding om met eigen werk een dialoog aan te gaan met de in 1939 overleden Ierse dichter. Terrible beauty | Barre schoonheid: Het Utrechts Stadsdichtersgilde ontmoet W.B. Yeats is een bloemlezing van het oeuvre van de Nobelprijswinnaar en de reacties daarop van de Utrechtse stadsdichters.

Lees verder

Eric de Rooij – Het eindigt zomaar ergens

Het eindigt zomaar ergens, de debuutbundel van Eric de Rooij, bevat twee soorten gedichten die sterk van karakter verschillen. De afdelingen ‘Knekelmuziek (in G-D-A-Es)’ en ‘Vier Siciliaanse gedichten’ zijn opgedragen aan mensen voor wie hij bewondering heeft, zoals Rimbaud, Kavafis, Couperus, Warren, Reve, Bassani, Stefan Zweig. De overige drie cycli doen direct en persoonlijk aan en daarin is De Rooij op zijn best.

Lees verder

Rinske Kegel – Als ik win verlies ik mijn reputatie als verliezer

Met de in eigen beheer uitgebrachte bundel Als ik win verlies ik mijn reputatie als verliezer toont Rinske Kegel ons een verzameling van haar genomineerde gedichten uit de afgelopen jaren. Ze schuift ons aarzelend haar prijstrofeeën in beeld. Kegel heeft de gedichten min of meer in een lijn gezet met bepaalde ontwikkelingsmomenten in het leven van een jonge vrouw. In die zin valt er in deze kleine bundel enige inhoudelijke samenhang vast te stellen

Lees verder

Marwin Vos – Oorlogspaarden tot in de buitenwijken

Marwin Vos putte voor haar gedichten in Oorlogspaarden tot in de buitenwijken uit het nieuws, de wetenschap, economie, astronomie en verhalen over overconsumptie… Na elk hoofdstuk worden de vrije verzen afgesloten met notities, die de eerdere gedichten van kanttekeningen voorzien. Omdat dit zelf bijna prozagedichten zijn, geven ze deze bundel een uniek karakter. Een bundel met een bijzondere politieke, actuele toets maar daarom niet makkelijk te duiden.

Lees verder

Thom Schreijer – Een feest van afzien

De nieuwe bundel van Thom Schreijer, Een feest van afzien, bevat uitsluitend gedichten van veertien regels – wat niet betekent dat het sonnetten zijn. Een groot aantal begint met de introductie van een man of vrouw: ‘Een man staat elke avond voor zijn raam’, ‘Een man loopt mee in een demonstratie’, ‘Een man zit op de rand van een vreemd bed’, ‘Een vrouw, gedreven fotografe, overziet het beeld’.

Lees verder