LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (57)

door Mariet Lems   Wat Maakt Een Gedicht Goed? De laatste zin. Wanneer de laatste zin verrast, wakker schudt, overrompelt. Zinnen die al jaren mee reizen, die ik steeds weer opzoek en herlees, om te zien hoe het gedicht zich vanaf de eerste zin ontrolt tot aan...

Screensaver

door Jan Loogman     Als beste stuurman heb ik een advies voor het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het is ook geschikt voor andere ministeries, provinciebesturen en gemeenten, kortom voor alle overheidsapparaten. Met de taal van deze...

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (56)

door Debby Hertsenberg     Wat Maakt Een Gedicht Goed? De werkelijkheid verrijken door woorden. De eerste keer dat ik serieus gedichten ging lezen was op de Toneelschool heel lang geleden. Ik kwam in aanraking met het werk Maria Vasalis en Rutger Kopland....

Meander Live

door Hans Puper Tien achtereenvolgende jaren werd op Hemelvaartsdag de Mei van Gorter voorgelezen, zeven keer op het erf van boerderij Rood/Noot in Utrecht en de laatste drie keer in de besloten, aan de stadsmuur grenzende stadstuin van Dat Bolwerck in Zutphen....

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (55)

door Dinie Sophie Fintelman     Wat Maakt Een Gedicht Goed? Of ik een gedicht goed vind merk ik vrijwel meteen en pas later komt het waarom. Soms door herlezing, soms door analyse. Maar de eerste indruk is voor mij essentieel. Overtuigt het gedicht? Ben ik...