LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (60)

door Harmen Malderik   Wat Maakt Een Gedicht Goed?   Tijdens een studieverblijf in Frankrijk kwam ik in aanraking met Franse poëzie uit de negentiende eeuw, met wat in het algemeen goede poëzie werd gevonden. Vormvaste gedichten van Baudelaire (Les parfums,...

Gorter, luminist

door Hans Puper met medewerking van Piet Buunk Monet, ‘Populieren op de oever van de Epte’. 1891 Herman Gorter werd en wordt nogal eens een luminist genoemd – iemand die licht en kleur tot thema van zijn werk maakt. Over Mei (1889) schreef hij aan Kloos: ‘Wat het ding...

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (59)

door Pieter Sierdsma   Mijn regels voor een goed gedicht. Wat een gedicht is heeft door de tijd  heen veel vormen gekend, van een verhalend gedicht tot een epigram. Kernachtige expressiviteit en woordenrijkheid wisselen af. De levensvatbare gedichten hebben een...

Een landjonker 1970

door Hans Franse   De mooiste uren in mijn zwervend bestaan waren die als ik in lente of herfst door de mooiere streken van het land kon reizen. Op de grens van het licht rustte ik in Zaltbommel om daarna over de wallen van dat stadje van Maarten van Rossum te...

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (58)

door Onno-Sven Tromp   Wat maakt een gedicht goed? In dichtbundels is er vaak één gedicht dat boven alle andere uitsteekt. In een recensie van de bundel wordt dan dat ene gedicht geciteerd. In dit boven alle andere gedichten uitstekende gedicht merk je dat de...

Poëticale parochies

door Rogier de Jong   De Nederlandse poëzie ligt al een eeuw ingeklemd tussen twee genres die elkaar prima kunnen luchten of zien zolang ze maar in hun eigen stroomgebied blijven. Onze dichtkunst is daarmee een soort Mesopotamië geworden, het tweestromenland...