LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (63)

door Æde de Jong – Het is makkelijker om vast te stellen wanneer een gedicht níét goed is. Net als bij het editen van een film valt het eerder op wanneer het misgaat. Het is tot op zekere hoogte subjectief of een gedicht of dichter goed is. Zo vindt Piet...

Josef van den Berg

door Hans Franse   – Als een toneelspeler emoties uitdrukt is dat zijn beroep. Ik dacht aanvankelijk dat die emotionaliteit echt was tot ik als theaterdirecteur acteurs en actrices, waaronder ook grote, ontmoette die op grond van een analyse van de persoon...

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (62)

door Fiet van Beek   Op een boekenlegger van het tijdschrift Liter staat een citaat van Emily Dickinson waar ik het hardgrondig mee eens ben: ‘De zomeravond zien/is een gedicht, dat niet in boeken vastligt/ – een echt vers vliegt – ‘ Een echt vers...

De weg die we niet inslaan

door Rogier de Jong   Een ondergeschoven kind onder de stijlfiguren is de allegorie. Nauw verwant aan de gelijkenis of parabel, is de allegorie een uitgesponnen metafoor die een onderliggend verhaal illustreert. In de schilderkunst kwam de allegorie vaak voor...

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (61)

door Monique Bol   De sfeer van een gedicht wil ik ervaren met al mijn zintuigen. Lees ik een gedicht over frambozentaart, dan wil ik dat het water me in de mond loopt, wil ik de smaak van de vruchten proeven. Bij een sneeuwgedicht wil ik de kilte voelen tintelen...

Een man die een gulden waard is

door Jan Loogman   Nu mensen steeds ouder worden, zijn er steeds meer herinneringen. Er is meer verleden en overal waar oudere mensen samenkomen vertellen zij over vroeger. ‘Bij ons fietste in de zomer ’s avonds de Italiaanse ijsman door de straat,’ zegt iemand...