LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Over Nederlands en streektalen (1)

door Willem Tjebbe Oostenbrink – (c) co-produktie Oostenbrinkjes   In het voorjaar van 2020 stond in Meander een interview met mij naar aanleiding van mijn nieuwe dichtbundel. Als je in het Gronings schrijft, komt al gauw de vraag voorbij wat de verschillen...

Een wonder – kijk maar om je heen

door Jan Loogman – ‘18% van de Nederlandse volwassenen komt één keer per maand of vaker een gedicht tegen in de openbare ruimte’, lees ik in het recente proefschrift van Kila van der Starre, Poëzie buiten het boek. ‘Mensen waarderen de poëzie die ze zomaar...

De wilsverklaring

door Hans Puper De bril van Gerard viel stuk toen hij zijn mondkapje afdeed na een bezoek aan de apotheek. Daar begon het mee. Lezen en schrijven ging niet meer en ook zijn laptop bleef dicht. Hij had geen zin om in de rij de staan voor de winkel van de opticien, het...

Het evangelie van Hans den Hartog Jager

door Hans Puper Foto Wim Kennes In de NRC van 21 januari stond een interessant artikel waarin de kunstcriticus Hans den Hartog Jager stelt dat het is afgelopen met ‘de vrijblijvendheid van de autonome witte kunstenaar’, die zijn gang kan gaan omdat hij alleen wordt...

Je moet het maar durven

door Martijn Benders   Toen Tsead Bruinja in 2014 als lid van de Raad van Cultuur alle organisaties die van zijn oordeel over hun subsidie afhankelijk waren, opriep om op hem te stemmen als Dichter des Vaderlands zette hij een nieuw precedent voor generatie...

Vissers van San Giorgio

door Hans Franse   In alle vroegte ben ik naar San Giorgio gewandeld, een vissersplaatsje, even ten zuiden van Bari. Het was een prachtige, rustige ochtend. De zee was roze tot oranje getint, de hemel wolkenloos. Door bebouwing en sfeer deed het dorpje Grieks...