6 x De Dichter

ERIK JAN HARMENS

Sekspalm

zoëven was ik je naam ineens kwijt
ik kwam nog wel tot initialen maar de volle naam moest ik uit mijn outlook halen

regen viel pathetisch neer
als een roversbendeleider die zijn moeder niet rolvast uit kan zwaaien
zei ik wees een lafaard en kom hier

ik klapte mijn samsung open geen bericht weer dicht dan koekoek
ik klapte mijn samsung open één bericht dat ik opende koppensnelde en verwijderde

god leidde mij naar een vlakte waar hij me aan mijn lot overliet
ik spitte de zaak om en irrigeerde

vanzelfsprekend toen ik zwarte cijfers schreef
klonk daar de bonsbons van de heer

de volgende vlakte kon de k krijgen
daar mocht ik blijven
ik hield de vingertoppen van mijn handen boven mijn hoofd bij wijze van vouwtent tegen elkaar

we werkten als dode paarden
de zon kwam nog niet op of alweer onder

ik klapte mijn samsung open geen bericht weer dicht dan koekoek
ik klapte mijn samsung open één bericht dat ik opende en tranen

in een dunne droom renden we de trap op alsof daar de tram
bij gebrek aan tijd ramden we deur en op de vuile was
scheurden we uit onze kleren als de hulk dan waterpas

in een nog dunnere droom werd mijn pik pas hard toen je zei ook gewoon kunnen liggen

Lees verder

Gedichten

Hans van Willigenburg

Prozaïsche poging iets uit te leggen over de werking van mijn brein en het soort dichterschap dat daar het gevolg van is –

Grote kwesties hebben bij mij de neiging dermate groot te zijn
dat ze, nog voor ze zijn doorgedrongen tot mijn hersenpan,
al in felle kleuren en duidelijk te onderscheiden stukken
zijn onderverdeeld, reflexmatig, zodat ze mij niet omver blazen
en ik een eerder ingenomen standpunt haast gedachteloos
kan herhalen op grond van eerder uitgevoerde demontage.

Kleine kwesties daarentegen hebben bij mij de neiging zo klein te zijn
dat ze, nog voor ik het valluik van de gedachte paraat heb,
als hyperactieve insectenlegers naar alle uithoeken van mijn brein
uitzwermen en ik vanaf het eerste moment in een hopeloze achtervolging
ben verwikkeld op wat zo ongrijpbaar is, en tegelijk zo krachtig,
dat ik elke dag de kleine kwesties vrees en met de grote bier drink.

Het zou een plausibele verklaring zijn voor het feit dat ik dichter ben
met de luchtige gebaren van een staatsman.

Lees verder

Gedichten

Marco Houtschild

SADDER BUT WISER

Als jongeling zocht ik naar stenen waarmee ik
mijn weg naar Rome een stap verder kon plaveien.

Kasseien die een pelgrimstocht konden lenigen,
klinkers die de loop van een verhaal konden keren.

Zo ontstond mettertijd mijn stenenverzameling
die net met een doffe bonk door de vloer is gezakt.

Gelukkig stond ik op zolder toen het gebeurde
in de wolken in het dakraam panda’s te herkennen.

Lees verder

Gedichten

Alex Rutten

wij zaten in de kamer, de kamer waarin alles kon
gordijnen dicht, deuren dicht, ergens ver boven
ons een plafond van licht, en daar zaten wij dan
alles kon, maar wij deden niets, wij zaten, wij aten
en aten, wij zaten, wij deden de dichte gordijnen
dicht, wij vervingen het licht als het donker werd
de muren waren gewit, de deuren zaten dicht, wij
zaten in de kamer, de kamer waarin alles begon
de gordijnen zaten open, nu dicht, wij zaten, wij
aten, met de deuren gesloten, ergens ver boven
waar alles kon, alles kon, maar wij aten, wij deden
niets, niets in de kamer, wij zaten, wij deden de
gordijnen dicht, de muren waren wit, altijd licht
wij vervingen het licht als het donker werd, en dan
zaten wij, in de kamer, de kamer waarin alles kon
maar niets gebeurde, onder een plafond van licht

Lees verder

Gedichten

Maud Vanhauwaert

nog altijd neemt ze haar glas met twee handen vast
op de loopplank ligt te veel werkelijkheid

tussen twee huizen door
huilt ze schuilend of andersom
zoals je bij een sjaal denkt aan de kou
zo denkt ze aan het leven

thuisgekomen haalt ze het speelplein
van onder de nagels van het kind
raadt granaatappels juist op tv
gaat slapen, zo uitgestrekt mogelijk

morgen is haar territorium weer twee voeten
maat 38, groot

Lees verder