LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Wisseling van bestuurders

Met alle dank en respect voor en naar het oude bestuur van de Stichting Literatuursite Meander, met name naar Edith de Gilde voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid, stellen wij het nieuwe bestuur voor dat per 15 april jl. aangetreden is. Secretaris is Wouter van...

Jaarverslag Stichting Literatuursite Meander

De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek en een podium te vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend van de mogelijkheden van internet. In 2017 deden we dit door: – de website van...

In memoriam Rob de Vos

Lieve Rob, Ik sta hier namens iedereen die in de loop van 22½ jaar aan Meander, jouw schepping, heeft meegewerkt en dat betekent dat ik een al bijna niet meer te tellen aantal mensen vertegenwoordig. Ooit, daar ben ik van overtuigd, zal iemand de geschiedenis van...

Gedichten

Ik ben niet gek, ik ben een zeester – I Elke morgen in bed speel ik zeesterretjeVreemd hoe ik telkens weer verbaasd bendat ik daarbij niemand weet te raken. Ooit vertelde een man dat je zeesterren niet moetoppakken, omdat hun benen kunnen breken.Alles wat je te...