De vinger aan de pols van deze tijd

‘Poëzie is een te breed begrip om hier een helder antwoord op te geven. Het lezen en schrijven van gedichten zie ik als een middel om de vinger te houden aan de pols van de tijd’, vertelt Edith de Gilde. ‘Tegelijk is het een middel om het tijdloze, universeel menselijke te ontdekken en vorm te geven.’

Lees verder

'Er is geen mens in staat het ultieme gedicht te schrijven'

Als je aan Ingeborg Klarenberg (°1988, Gräfelfing) vraagt zichzelf voor te stellen, begint ze zo: ‘De kleine dwergvleermuis vangt insecten achter het raam dat het licht binnenhoudt, terwijl ik kijk naar de straat en de auto’s die op elkaar botsen en de mannen die schreeuwen als schorre schapen, de stemmen van vrouwen die niet verder dragen dan de boomtoppen waarin ‘s ochtends apen roepen dat dit de laatste dag is.’

Lees verder

Een hogere vorm van stamelen

‘Ik vind dat Octavio Paz een prachtige omschrijving van poëzie heeft gegeven: De poëzie herschept de mens en laat hem zijn werkelijk bestaan op zich nemen dat niet het dilemma vormt: leven of dood, maar een totaliteit: leven en dood, in één witgloeiend moment’, citeert Hans Dekkers.

Lees verder

'Jonge dichters zijn als inspiratie: ze komen toch wel, of je wilt of niet'

We kennen Joris Lenstra bij Meander vooral als degene die theoretiseert over poëzie in de reeks ‘Lees maar er staat niet wat er staat’, en die het werk van andere dichters recenseert. ‘
Ik vind het jammer als mensen beweren dat alleen de poëzie zelf belangrijk is, en dat deze zaken maar randvoorwaarden zijn. Hierin wordt juist de manier bepaald waarop gedichten gelezen worden. Gebeurt dit goed, dan draagt het bij aan het gedicht. Ik vergelijk het graag met de criticus van Oscar Wilde. Die schept zelf geen kunst maar weet van de kunst om zich heen opnieuw kunst te maken: ‘O, als ik mijn Chinese porselein toch eens waard zou zijn!’.’

Lees verder

'De wolkenvelden staan vanavond leeg'

Op 11 oktober verschijnt bij Uitgeverij de Weideblik de nieuwe bundel van Chrétien Breukers: Tongebreek & Niemendal. Meander sprak met de auteur over de Grote onderwerpen die hij in dit boek aansnijdt.

Lees verder