Interview Iduna Paalman

Ter wereld komen met een gedicht van Guido Gezelle, dan kan het niet anders dan dat poëzie je stem wordt. De poëzie van Iduna Paalman is rijk en geschakeerd, de geschiedenis wordt er doorheen gevlochten. Het is onze taak is, zegt ze, dat herinneren goed en zorgvuldig te doen. Ook, júist de dingen die we niet zelf hebben meegemaakt.

Lees verder

Interview met Peter van der Vlis

Peter van der Vlis heeft het stokje overgenomen van Wim Meyles. Peter werd eind oktober door Stichting Taalpodium Emmen tot winnaar uitgeroepen van het NK Light Verse. Een jaar lang mag hij deze titel voeren. Hij is liefhebber van de woordspelige puntigheid van Kees Stip en het double dutch van John O’Mill. Inge Boulonois sprak met hem.

Lees verder

Interview Mathijs Sanders

Hans Puper interviewde Mathijs Sanders, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, onder andere over het huidige universitaire poëzieonderwijs en -onderzoek en zijn werkwijze als recensent.

Lees verder

Interview Albert Hagenaars

Dichter Albert Hagenaars is een pelgrim, onrustig, voortgedreven door nieuwsgierigheid naar vooral plaatsen en mensen, maar hij kent ook het tegendeel: het urenlang op één plaats bezig zijn met poëzie, hetzij die van hemzelf hetzij die van een ander. Dat geeft iedere keer een andere werkelijkheid. Elk woord, zelfs elke combinatie van in geen enkele taal bij elkaar horende letters, roept associaties op.

Lees verder

Interview Marjolijn van Heemstra

Eigenlijk gaat mijn werk vaak over bijzaken, over vreemde gedachtekronkels of glimwormen, zegt Marjolijn van Heemstra. Wel heb ik sinds ik moeder ben best veel geschreven over geboorte en leven met kinderen. Mijn fascinatie voor het grote, ongrijpbare echoot eigenlijk altijd wel door in mijn werk. Als stadsdichter wil ik, naast de actualiteit, graag ruimte geven aan het leven dat ondertussen door blijft gaan.

Lees verder