Hagar Peeters – Loper van licht

Hagar Peeters koos voor haar derde bundel Loper van licht als thema het Bijbelverhaal over Hagar, de slavin bij wie Abraham Ismaël verwekte, de zoon die later het veld moest ruimen voor Isaak. Het is een bundel over uitgewezenen en verstotenen, die volgens Alfred Valstar soms wat te opsommerig is, maar ‘onder het paukengeroffel zingt ‘Hagar’ haar lied.’

Lees verder

Chrétien Breukers – Gedichten schrijven

Poëzie Kort: Goede raad voor dichters in spe door Bert van Weenen Schrijvers van poëzie zijn er genoeg in Nederland, misschien zelfs een miljoen. Een deel van die groep zal het schrijven ook willen omzetten in gedichten publiceren op papier of internet. Voor hen heeft Chrétien Breukers een netjes uitgegeven boekje met de pragmatische titel Gedichten schrijven volgepropt met adviezen en citaten van beroemde voorgangers (zoveel, dat een namenregister geen overbodige luxe was geweest). Op een enigszins rellerige toon, soms provocerend à la Komrij, beschrijft Breukers het hele proces: van semi-goddelijke inspiratie tot en met de publicatie van een dichtbundel. Het […]

Lees verder

Jan de Bas – Hollandse luchten

Poëzie Kort: Lichtvoetige gedichten uit Rotterdam door Bert van Weenen Met Hollandse luchten, verschenen bij de christelijke uitgeverij Kok in Kampen, gaat Jan de Bas verder op de weg die hij insloeg met Dat zijn zo de dingen waar het hier om gaat (2002). Er staan filosofische gedichten in, gedichten over de liefde, gedichten over het geloof. En dat alles overgoten met een licht ironisch sausje waardoor elk vers het karakter van light verse krijgt. Wat dat betreft past de poëzie van De Bas mooi bij het werk van zijn plaatsgenoot Jules Deelder, al is laatstgenoemde doorgaans scherper. Zie als […]

Lees verder

Alfred Schaffer – Kooi

Poëzie Kort: Somberheid troef door Bert van Weenen In de dikke bundel Kooi staan nieuwe gedichten en prozagedichten van de auteur van de alom geprezen bundel Schuim (2006). Bij een strofe-indeling van 4-4-3-3 zou je net als in een sonnet ergens een volta verwachten, maar bij Alfred Schaffer razen de verontrustende beelden in één flow door van regel 1 naar regel 14. Heftige poëzie is dit, waarin de lezer weinig lucht krijgt. En de vijftien prozagedichten die tussen de gewone gedichten in staan, zijn al even grimmig als hun kleinere broertjes. ‘Je maakt een vuist, je probeert een vuist te […]

Lees verder

Jasper Mikkers – Eeuwigheid als ontbijt

Poëzie Kort: Leven in de eeuwigheid van de liefde door Bert van Weenen Bij Nieuw Amsterdam verscheen een bundel met erotische, sterk op het lichaam gerichte poëzie van de zestigjarige Jasper Mikkers, die ook publiceerde onder de pseudoniemen Tymen Trolsky en Arthur Raven. Leven en vrijen komen bij Mikkers voortdurend samen: ‘Stijf van eeuwigheid staat het leven / alles is, niets gaat, niets komt / niets rest dan een hemel die zich kromt / boven de nevelveren van ons nest’. In Eeuwigheid als ontbijt vind je gedichten die naadloos aansluiten bij het sensuele werk van Adriaan Morriën (1912-2002). Het gaat […]

Lees verder