F. Starik – Victoria

Naarmate Johan Reijmerink de gedichten uit Victoria van F. Starik meer tot zich door liet dringen, gaven ze hem een verfrissende blik op de vergankelijkheid van het leven van gewone mensen. Hij concludeert: Starik heeft een bijdetijdse bundel geschreven met een aantal memorabele confrontaties met de vergankelijkheid.

Lees verder

Wim Hofman – Op zekere dag ziet u plotsklaps de ware liefde

In Op zekere dag ziet u plotsklaps de ware liefde van Wim Hofman getuigen volgens Marijntje Gerling opmerkelijk veel gedichten van een positieve houding ten opzichte van de liefde. Het adagium lijkt zoveel te zijn als: ‘lezer laat je door de liefde verrassen, wees alert op de ware en laat je maar rustig vervoeren door dit onverwachte geluk.’

Lees verder

Stefaan van den Bremt – Voegwerk

In Voegwerk van Stefaan van den Bremt werken volgens Marijntje Gerling tekst en beeld op bijzondere wijze op elkaar in. De bundel beweegt zich op subtiele wijze op alle terreinen van het leven en ook andere kunstenaars en kunstvormen worden vakkundig en zonder moeite aan elkaar gevoegd.

Lees verder

Ina Stabergh – Darwin en ik

In Darwin en ik van Ina Stabergh is de natuur een spiegel, die laat zien dat goedbeschouwd de wereld zo diep is als de hemel hoog. Ivan Sacharov vraagt zich af of Stabergh nu echt de ‘hulp’ van Darwin nodig had om haar poëzie te kunnen schrijven.

Lees verder

Fleur Bourgonje – Hartenbeest

Hartenbeest van Fleur Bourgonje heeft als belangwekkende kern de vraag of en hoe je in taal kunt herroepen wat de geschiedenis vernietigd heeft. De vernietiger is hier het fascistische regime waar Bourgonje de nodige ervaring mee opdeed. Eerst met het Chili van na Allende, later in Argentinië waar ze sociale psychologie studeerde, en na de staatsgreep daar in Venezuela waar ze onderzoek deed naar het verband tussen armoede en prostitutie.
De dichter wil een verbond sluiten met noodzakelijke woorden. Niet om de pijn weg te masseren, maar juist om die tot aanschijn te roepen en te verweven met het bestaan. Aldus maarten Hamelink.

Lees verder