LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Poëzie is oneigenlijk gebruik van de taal

Thom Schrijer (Den Haag, 1937) werkte jarenlang in het bedrijfsleven, tot een ernstig auto-ongeluk zijn leven van de ene op de andere dag veranderde. Hij zocht andere manieren om zinvol bezig te zijn en even impulsief als gedecideerd schreef hij zich in voor een...

Gedichten

Arrival 1946 The boat docked in at Liverpool. From the train Tariq stared at an unbroken line of washing from the North West to Euston. These are strange people, he thought – an Empire, and all this washing, the underwear, the Englishman’s garden. It was...

Poëzie kan mensen verbinden

Moniza Alvi (1954) werd in Lahore geboren uit Brits-Pakistaanse ouders en verhuisde als baby naar Engeland. Ze werkte lange tijd als lerares aan een middelbare school en is momenteel verbonden aan het Open College of the Arts. Daarnaast wijdt Alvi zich al jaren aan de...

Gedichten

natuurmonumenten Ook in woord gaat hij ons voor, de gids, broze dingen van natuur bij de hand. Wij lopen onder een hemel van gewassen blauw over de dijk in een mens vergeten zomeravond uur. Steeds meer karrevelden en inlagen schuiven aan ons voorbij, kluten en...

Gedichten

Nu je reeds gemerkt hebt dat ten langen leste deze oude wereld tot je spreekt met ‘u’. Waarom drink je dan nog altijd triosième cru? Waarom spreek je dan nog altijd in rekesten? Toon mij toch de vogels en hun nieuwe nesten. Stel mij vragen als: Wat...