LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Kostas Montis – Vaak boos, altijd liefdevol

3 okt, 2011

Nu Griekenland het als één van de ‘euro-verslindende knoflooklanden’ in economisch en politiek opzicht zo zwaar te verduren heeft, kan het geen kwaad om eens een ander geluid uit die hoek te laten horen. Het geluid van een Griekstalige dichter bijvoorbeeld, want jawel: die bleven in die door sommige van onze medewelvaarders zo vermaledijde contreien gelukkig ‘gewoon’ functioneren.

Dankzij vertaler Hero Hokwerda presenteren wij hier werk van de Cypriotische dichter Kostas Montis (1914-2004). Montis werd met name bekend vanwege zijn Momenten en zijn drie Brieven aan Moeder. Beide zijn in tweetalige edities verschenen bij uitgeverij Ta Grammata (of voorgangers daarvan). Daarnaast verscheen van Montis’ proza bij Ta Grammata: de roman Heer Batistas en de andere dingen, en de novelle Gesloten deuren. Een antwoord op Bitter Lemons van Lawrence Durrell.

Over Montis’ dichtkunst meent Hokwerda onder meer het volgende:

“Met zijn ‘momenten’ heeft Kostas Montis een heel eigen poëzievorm geschapen: korte, eigen-zinnige ‘poëtische notities’ – een soort puntdichten, maar dan in modernistische trant.
In deze ‘momenten’ geeft hij op een ogenschijnlijk ordeloze, ongebreidelde manier lucht aan zijn gevoelens en gedachten over het leven en de wereld – en aan zijn liefde voor de menselijke waardigheid.
Montis is bedroefd, teder, of juist ironisch, sarcastisch, en vaak ook boos – op alles en iedereen, lijkt het wel: op God, het leven, de dood, de geschiedenis, de voorouders, de herinnering, de poëzie in het algemeen en die van hemzelf in het bijzonder, en nog veel meer.
Maar bij alles klinkt op de achtergrond een diepgevoelde liefde voor de mens, met hoge idealen over het menselijk leven en de menselijke waardigheid. Zijn poëzie gaat in feite over het menselijk bestaan als zodanig.”

Gegevens
Kostas Montis, Momenten en andere gedichten, keuze, vertaling en nawoord Hero Hokwerda, Groningen 2010 (uitg. Ta Grammata, reeks Obolos nr. 16, tweetalig), 505 blz.; ISBN 978-90-808942-8-0; prijs: € 22,50. Levering: via de boekhandel, www.tagrammata.nl of www.boekenroute.nl.

     Andere berichten

Interview Liesbeth Huijer

Interview Liesbeth Huijer

‘Bij poëzie voelt het alsof je meer ruimte hebt dan bij proza.’ door Mirthe Smeets   Liesbeth Huijer, literair vertaalster uit het...

Interview Gerry van der Linden

Interview Gerry van der Linden

‘Poëzie is voor mij ademhalen’ - door Cora de Vos   Gerry van der Linden (Eindhoven, 1952) is dichter, schrijver en beeldend...