Gedichten

Menno Wieringa

Hoosbui

in Daedham Vale Suffolk geboren en
schildert vooral buiten
de rivier de Stour
net als Monet zijn Giverny
graast hij zijn geboortegrond af
tot zover niets aan de hand

ik ben een wolkenman
schilder met wetenschappelijke precisie
rode mangaanoxide
protiodide van kwikzilver
sesquioxide van chroom
de schilderskist als laboratorium
maar de hemel verandert te snel

dan in 1824 aan zee
hoosbuien aan de kust bij Brighton
grote halen vliegen over het papier
zwart wit en grijs op bruine ondergrond
een furieuze vaart van vegen op A4 formaat
het gordijn van regenstormen
herkenbaar
al abstractie
dat aanstonds het land bereiken zal

Lees verder

Een veer tussen de rails

Menno Wieringa (1965) bracht drie dichtbundels uit in eigen beheer. In 2008 verscheen Mondvoorraad, gevolgd door Valentie (2009) en Notities van een vuurmeester (2011). Hij publiceerde gedichten in Krakatau en in verzamelbundels van uitgeverij Kontrast en Poëziepuntgl. Zijn gedichten voordragen doet hij graag en regelmatig. Poëzie is voor hem het kijken met andere ogen naar de werkelijkheid. ‘Ik denk dan aan een gedicht waarin een perron vol mensen staat te kijken in de richting waar de trein vandaan komt. De dichter kijkt naar een veer tussen de rails’, zo schreef hij bij zijn inzending naar Meander.

Lees verder

Rommert Boonstra – De mooie rooie

Rommert Boonstra (1942) verloor in 2012 zijn vrouw, De mooie rooie, met wie hij 34 jaar samen was geweest. Boonstra, een van de grondleggers van de geënsceneerde fotografie, maakte een ‘tombeau’ voor haar. Een dicht- en fotobundel. De foto’s zijn geen illustraties van de gedichten, de gedichten zijn niet op de foto’s geënt. Toch blijf je als lezer switchen tussen tekst en foto, lijken ze intens met elkaar verweven en elkaar te versterken: sommige zaken zijn niet uit te beelden, andere niet te beschrijven.

Lees verder