Jacob Groot – Nieuwe zon

Jacob Groot schreef met Nieuwe zon opgeblazen, hoog geclassificeerde humbug. Een overdreven gearticuleerd onderonsje met zichzelf waarin hij niets anders beweert dan wat hij verzonnen heeft; taal losgezongen van zijn betekenis, niet zozeer onnavolgbaar, als wel gewoon stupide.
Deze soms hilarische lariekoek verscheen in een door De Harmonie prachtig uitgegeven bundel.

Lees verder

Gedichten

Lettere Rivedo le tue lettere d’amore illuminata adesso da un distacco, senza quasi rancore. L’illusione era forte a sostenerci, ci reggevamo entrambi negli abbracci, pregando che durassero gli intenti. Ci promettemmo il sempre degli amanti, certi nei nostri spiriti divini. E hai potuto lasciarmi, e hai potuto intuire un’altra luce che seguitasse dopo le mie spalle. Mi hai resuscitato dalle scarse origini con richiami di musica divina, mi hai resa divergenza di dolore, spazio, per la tua vita di ricerca per abitarmi il tempo di un errore. E mi hai lasciato solo le tue lettere, onde io le ribevessi nella […]

Lees verder

Alda Merini. Een veelbewogen leven in verzen

Alda Merini (Milaan 1931 – 2009) wordt wel beschouwd als een van de invloedrijkste vrouwelijke Italiaanse dichters van de twintigste eeuw. Deze cultschrijfster is niet alleen beroemd om haar transparante liefdesverzen, mystieke poëzie en realistisch proza, maar ook haar veelbewogen leven en spraakmakende aanwezigheid in rokerige cafés – waar ze gedichten op een schrijfmachine zonder lint schreef en haar werk uitdeelde – spreekt tot de verbeelding van velen. Alda Merini, die bevriend was met Salvatore Quasimodo en bewonderd werd door Montale en Pasolini, debuteerde op haar tweeëntwintigste met de bundel ‘La presenza di Orfeo’ (1953).

Lees verder

Corrado Hoorweg – Florilegium

Corrado Hoorweg is de enig overgeblevene van een vriendengroep van vijf dichters rond de in 1937 uit Duitsland via Parijs naar Nederland gevluchte humanist en dichter Wolfgang Frommel (1902-1986), in 1951 oprichter van het tot 2007 bestaande Duitstalige tijdschrift Castrum Peregriniwaarin hun gedichten – in vertaling – verschenen. Castrum Peregrini richtte zich nadrukkelijk op het levend houden van wat als een bij uitstek Europese traditie gezien werd: een humanistische mens- en cultuuropvatting gevoed door het gedachtegoed van de klassieke oudheid en het christendom.
Oorspronkelijk had Hoorweg het plan om alleen het vijftal voor het voetlicht te brengen, maar zich realiserend hoezeer zij pasten in een brede humanistische stroming, besloot hij de opzet aanzienlijk te verbreden. Het grootste deel van het boek is nu gewijd aan de uitgebreide behandeling van Willem Doorenbos als de leermeester van Tachtig en aan korte inleidingen op de dichters Perk, Kloos, Verwey, Gorter, Leopold, Boutens, A. Roland Holst en Ida Gerhardt, telkens besloten met een representatieve gedichtenkeuze.

Lees verder

Frans Depeuter – Wolken schoven boven ons voorbij

Frans Depeuter (Lichtaart, 1937) schreef met Wolken schoven boven ons voorbij al zijn veertiende dichtbundel. De gedichten hebben in al hun haast naïeve eenvoud door de persoonlijke invalshoek een bepaalde zuiverheid die ze als bescheiden document humain lezenswaardig maakt.

Lees verder