LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Dagboek van een redacteur

23 jun, 2019
door Eric van Loo


Sinds najaar 2015 ben ik redacteur van de Klassiekers van Meander. De Klassiekers waren het troetelkindje van Joop Leibbrand (1943 – 2015), één van de gezichtsbepalende medewerkers van Meander. Sinds hij in 2000 de Klassiekers gelanceerd had,  bestonden deze jarenlang aan de rand van Meander, met een eigen website en een eigen maandelijkse nieuwsbrief. Wel werden de Klassiekers ook in de gewone Meander-nieuwsbrief aangekondigd en was er een grote overlap in de abonneebestanden. Januari 2018 maakte Rob de Vos een begin met de integratie van de Klassiekers. De Klassiekers verschenen voortaan in het weekend en namen dan de plaats in van een reguliere Nieuwsbrief. Ook had Rob plannen om de Klassiekers een plek te geven op de ‘gewone’ website van Meander. Het mocht niet zo zijn. Rob overleed april 2018, voor hij goed en wel met deze klus begonnen was.

Vanaf zomer 2018 verschenen de nieuwe Klassiekers op meandermagazine.nl, terwijl alle oude Klassiekers nog op klassiekers.net terug te vinden waren. Maar zoals veel lezers gemerkt hebben, is de oude website klassiekers.net dit voorjaar uit de lucht gegaan. Dat riep veel vragen op. Er kwamen zelfs mails van ongeruste leraren, omdat hun leerlingen geen toegang meer hadden tot besprekingen van gedichten, die zij op hun mondeling examen zouden bespreken…

Een belangrijke oorzaak voor het plotselinge verdwijnen van de oude website is, dat de huidige webmaster en redacteuren niet over inlogcodes van klassiekers.net beschikken. Daarnaast had deze site nog een oude html-vormgeving, terwijl Meander al jaren eerder overgegaan was naar WordPress. Rob heeft mij over de telefoon een keer uitgelegd waarom. WordPress is voor schrijvers en redacteuren veel gebruiksvriendelijker dan html. Niet voor niets heeft het bloggen zo’n hoge vlucht genomen na de introductie van WordPress. Maar ook voor de lezers heeft WordPress voordelen. Een website die met WordPress gemaakt is, is responsief: de weergave past zich aan het apparaat waarop je leest aan. Een html-website raadplegen op je smartphone is ondoenlijk: de hele pagina wordt getoond in onooglijk kleine letters. WordPress ziet er daarentegen prima uit op de smartphone, de letters blijven goed leesbaar omdat het apparaat slechts een deel van de pagina toont. Poëzie lezen op je telefoon blijft overigens link, omdat het apparaat de regels afkapt. En juist die regeleindes zijn zo belangrijk in een gedicht! Ik kom daar in mijn volgende column nog op terug.

Maar Joop was een man van traditie. De oude website bood de mogelijkheid om in de linkerkolom het gedicht zichtbaar te houden, terwijl men in de rechterkolom door de bespreking scrolde. Een technisch hoogstandje dat helaas bij de overgang naar WordPress gesneuveld is. Ook was er een handig menuutje, waarin op naam van dichters naar besprekingen gezocht kon worden. Kunnen wij dit menu niet in ere herstellen? Helaas niet. Een dergelijk menu was alleen mogelijk in een complexe websitestructuur, waarin van elk item voornaam en achternaam van de dichter en de titel van het gedicht apart werden ingevoerd. Nu deze complexe, en in de ogen van de huidige Meanderorganisatie veel te kwetsbare structuur verlaten is, is het niet meer mogelijk zo’n menu te creëren. Immers, hoe moet de computer ‘weten’ wat de achternaam van de dichter is? ‘Klassieker 183: Ester Naomi Perquin – Michael van W.’ Zoek het maar uit…

Vanwege persoonlijke omstandigheden heb ik het bijwerken van de oude Klassiekers een tijd op de lange baan geschoven. Wel heb ik, voor de stekker eruit ging, alle besprekingen door middel van eenvoudig knip- en plakwerk veiliggesteld in afzonderlijke Word-bestanden. Het voortzetten van de Klassiekers voelt als een schone taak. Hoewel we samen met de huidige auteurs wat andere accenten leggen, en wat vaker voor recente gedichten kiezen, proberen we de reeks zoveel mogelijk in de geest van Joop Leibbrand voort te zetten. Nu de laatste Klassieker van dit voorjaar geplaatst is, ontstaat er ruimte om met hernieuwde energie het plaatsen van oude Klassiekers op de huidige website ter hand te nemen. Er zullen ook een of meerdere overzichtspagina’s gemaakt worden, om makkelijker naar oude besprekingen te kunnen zoeken.

Bij het plaatsen van de Klassiekers kom ik regelmatig voor bijzondere verrassingen te staan. Daarover had ik een column willen schrijven. Die houdt u tegoed.

 

Eric van Loo

____

De afbeelding bij deze column toont Klassieker 171: Ingmar Heytze – ‘Hoor eens ik haat je’ op de oude website, en Klassieker 77: Herman Gorter – ‘Zie je ik hou van je’ op de nieuwe website.

     Andere berichten

Kunst en afgunst

Kunst en afgunst

door Rogier de Jong     Afgunst Afgunst, adder, is geduldig, haar beet verraderlijk. De overvloed aan stenen, gras en...

Waar een busreis toe leiden kan

door Marc Bruynseraede   In de jaren zeventig kwam ik in contact met Ton Luiting, dichter-journalist bij De Gooi- en Eemlander en...

Heeft u pech, dan heeft u geluk

door Jan Loogman   De redactie van het ANWB-magazine De Kampioen heeft onlangs de lezers gevraagd gedichten in te sturen over hun...