Jeanet van Omme – Ik en het gedicht

Hoe begin je een gedicht? Herschrijven, hoe werkt dat? Wanneer besluit je dat een gedicht af is? Interessante vragen over het schrijven van poëzie die schrijfdocent Jeanet van Omme aan drie bij haar Schrijfatelier betrokken auteurs (Sasja Janssen, Floor Buschenhenke en Anne van Amstel) voorlegt. Recensent Eric van Loo heeft het met plezier gelezen, maar signaleert in de gesprekken ook een weinig kritische benadering.

Gedichten

Een selectie uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017. Met Anouk Smies, Jeanet van Omme en Wim Vandeleene.

Gedichten

Een selectie uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017. Met: Jeanet van Omme, Angelo Di Berardino, Peter de Volder en Anne Meerbergen.

Gedichten

Vijf gedichten die de aandacht trokken tussen de inzendingen in de eerste ronde van de Meander Dichtersprijs 2017. Van Jeanet van Omme, Kris de Lameillieure, Rinske Kegel, Jill Marchant en J.V. Neylen.

Jaarverslag 2017 Stichting Literatuursite Meander

JAARVERSLAG 2017 De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek en een podium te vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend van de mogelijkheden van internet. In 2017 deden we dit door: – de website van Meander en het daarbij behorende per e-mail verspreide Meandermagazine – de website bevat gedichten, interviews en recensies – de Meander Klassiekers – de Meander Dichtersprijs 2017 – de aanzet van de poëZiewedstrijd 2018 (gedichten met beeld) MEANDER EN MEANDERMAGAZINE meandermagazine.net en ezine.meandermagazine.net In 2017 verschenen de nummers 528 t/m 554 van het Meandermagazine. Het magazine […]