LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Interview Emma Crebolder

‘Mijn inspiratie vind ik in de oorsprong, het begin van alle dingen’ door Cora de Vos   Emma Crebolder (Sint Jansteen, 1942) heeft haar wortels in Zeeuws-Vlaanderen en woont in Limburg. Zij studeerde Duitse taal- en letterkunde. Na een verblijf van enkele jaren...
Wie zit er achter het podium (2)?

Wie zit er achter het podium (2)?

door Monique Wilmer-Leegwater   Simon Mulder (1986) woont in Amsterdam, studeerde vergelijkend-historische taalwetenschap te Leiden en wijsbegeerte en klassieke talen te Amsterdam. Hij doceert Grieks en Latijn in het middelbaar onderwijs en schrijft gedichten,...

Nieuwsbrief 44 / 19 november

De afgelopen week op de site van Meander Recensie van de bundel Mea culpa van Hilde Keteleer (Marc Bruynseraede) Gedichten Astrid Arns Juryrapport Rob de Vos-prijs (Janine Jongsma) Emiel Bootsma: winnaar van de Gezienus Omvlee Trofee! Interview Emiel Bootsma (Inge...
Bij een poëtengraf

Bij een poëtengraf

door Hans Franse   Joachim Fest was hoofdredacteur van de Frankfurter Allgemeine en onder zijn leiding werd de krant een orgaan om rekening mee te houden. De historicus die een grondige Hitlerbiografie schreef, maar zich liet beduvelen door de gevangen zittende...

Interview Emiel Bootsma

Emiel Bootsma: winnaar van de Gezienus Omvlee Trofee! door Inge Boulonois   Dichter en voordrachtskunstenaar Emiel Bootsma (Deventer, 1966) werkte, na zijn opleiding aan de Academie voor de Journalistiek, een tijd als redacteur. Vanaf 2014 houdt hij voordrachten...