Tomas Lieske – Keto Stiefcommando. Een vertelling in gedichten en prozagedichten.

Herbert Mouwen over ‘Keto Stiefcommando’ van Tomas Lieske: “Impliciet maakt Lieske de lezer duidelijk dat het afgelopen moet zijn met de westerse dominante houding om ongevraagd de geschiedenis van o.a. de Afrikanen te beschrijven. Dat kunnen zij zelf beter dan wie ook, daar hebben zij de ‘blanke geest’ niet bij nodig. Keto Stiefcommando is niet zomaar een origineel tijdsbeeld, het is een pamflet. Samen met de bundel ‘Daedalea’ is het een vlammend dubbelpamflet.”

Lees verder

Mischa Andriessen – Winterlaken

Maurice Broere is onder de indruk van de nieuwe bundel van Mischa Andriessen: “Winterlaken’ is een boeiende, intrigerende bundel, waarin schrijnend verlies en de gevolgen voor de personages op indringende wijze in beeld gebracht worden, maar nooit expliciet, waardoor deze poëzie een universeel karakter krijgt en niet blijft hangen in het persoonlijke verdriet. Nergens is Andriessen sentimenteel.’

Lees verder

Ralf Thenior / Tsead Bruinja (vert.) – Die Verherrlichung des Champignon / De verheerlijking van de champignon

Peter J.R. Vermaat over de tweetalige bundel ‘Die Verherrlichung des Champignon / De verheerlijking van de champignon’: ‘Vertalen is een vak apart, poëzie vertalen is koorddansen zonder vangnet. Het siert Tsead Bruinja dat hij zijn Nederlandse vertalingen naast de Duitse originelen afdrukt, het siert [Ralf] Thenior dat hij dat heeft toegelaten. Zo geven beiden elkaar de mogelijkheid om de ander te overtreffen en krijgt de lezer netto twee bundels voor de prijs van één.’

Lees verder

Poëzie Kort 2019 / 6

Een nieuwe Poëzie kort met recensies van Kamiel Choi, Ernst Jan Peters, Lennert Ras en Hans Puper over respectievelijk ‘Opabinia’ van Frederik Lucien de Laere, ‘Vallende tijd’ van Mohammed Chacha, Mimoun el Walid, Fadma el Ouariachi en Ahmed Ziani, ‘Schraal volk’ van Joost Wasser en ‘The Raven. Louter duisternis. Darkness there and nothing more’ door Edgar Allan Poe e.a.

Lees verder

Peter Prins – contouren voor verderop

Ivan Sacharov vindt het debuut ‘contouren voor verderop’ van Peter Prins goed: ‘Ja, hoe is het te vertalen, verderop, die afstand, in de harde taal waarin je thuis bent? Hoe passen onze huidige gewoontes bij iemand die van ver weg komt? Hoe word je die je zult blijven (…)? En tenslotte, last but not least, voor de lezer, die een afstand in een tekst aflegt: hoe kan hij zichzelf zo veranderen dat hij een tekst (poëzie) die hij (nog) niet begrijpt gaat begrijpen?’

Lees verder