Vicky Francken – Röntgenfotomodel

Recensent Eric van Loo: ‘Vicky Francken heeft met ‘Röntgenfotomodel’ een intrigerende bundel geschreven. De toon is stevig, geladen, soms wrang en schrijnend. Tijdloos is de thematiek van de kwetsbare mens, van een lichaam én geest die tegen het licht worden gehouden.’

Lees verder

Hans Tentije – Om en nabij

Paul Roelofsen over ‘Om en nabij’ van Hans Tentije: ‘Zijn werk intrigeert in positieve zin door zijn aandachtige kijk op de dingen, de sfeer die hij oproept ( … ) en zijn diepgang, maar de vorm waarin hij zijn taal giet maakt me kriegel: die aaneenrijging van adjectieven, de grote woorden, het dikwijls ongelukkig afbreken van de regels en het vaak niet passend archaïsch woordgebruik, ze storen en bieden weinig ruimte voor de verbeelding van de lezer.’

Lees verder

Albert Bontridder – Nimbus

De bundel ‘Nimbus’ van Albert Bontridder (1921 – 2015) bevat tien handgeschreven gedichten in het Nederlands en tien hertalingen daarvan in het Frans met een volkomen eigen constructie en gevoelswaarde. Het zijn gedichten van iemand die intuïtief met woorden omgaat, zonder dat dit leidt tot cryptische raadselachtigheid. Zijn zoon Thierry voorzag ieder gedicht van pentekeningen. Een recensie van Paul Roelofsen.

Lees verder

Idwer de la Parra – Grond

Idwer de la Parra (1977) is een gepassioneerd kruidenteler en tuinman en dat zie je terug in zijn poëzie: natuur speelt een wezenlijke rol in ‘Grond’. Zijn gedichten zijn beeldend, evenwichtig, bezitten door een bondige formulering een intrigerende spanning en daardoor heeft de bundel niets van een debuut. Recensent Hans Puper laat dat zien aan de hand van twee gedichten.

Lees verder

Harry Vaandrager – Maskerade

Hans Puper over ‘Maskerade’ van Harry Vaandrager: ‘Wat is ‘Maskerade’? Een roman? Zo werd het boek gepresenteerd. Maar het telt slechts 96 bladzijden. Is het dan een novelle? Zou kunnen. Of een plotloos prozagedicht? Vaandrager zelf rept over poëtisch proza. Het maakt niet uit: een lezer kan in dit geval zelf een genremasker kiezen. ( … ). De thematiek is van alle tijden, maar lijkt nieuw door de bijzondere vorm. De grote kracht van Vaandrager ligt echter in zijn weergaloos goede stijl.’

Lees verder