Klassieker 139: Andries Dhoeve – Landwaarts aan zee

In een van de allereerste Klassiekers besprak Rik Wouters ‘Melopee’ van Paul van Ostaijen. 130 afleveringen later is hij terug met een gedegen bespreking van een gedicht van de in Nederland volstrekt onbekende Brabantse dichter Andries Dhoeve (1908 -1993), die ook schreef als Joost van de Venne en Johan Vercammen, zoals hij voor de burgerlijke stand heette. Een eerbewijs van de huidige dorpsdichter van Galmaarden voor een gewaardeerde plaatsgenoot.

Lees verder

Klassieker 137: Willem van Toorn – Eiland

Inge Boulonois bespreekt het gedicht ‘Eiland’ van Willem van Toorn (Amsterdam, 1935) die wel vaker over eilanden dicht. De dichter, wiens familie uit het rivierengebied van de Betuwe komt, maakt zich zorgen over de aantasting van zulke gebieden. 

Lees verder

Klassieker 136: Victor Vroomkoning – UUR U

Lambert Wierenga bespreekt ‘UUR U’ van Victor Vroomkoning. Een zoon ziet toe hoe z’n vader op sterven ligt. ‘UUR U’: het is tegelijk de titel van het gedicht en de naam van de cyclus waarin het in de bundel IJsbeerbestaan een plaats heeft gekregen. Deze titel is geschreven in uitsluitend hoofdletters. Een signaal aan de lezer, dat het om wezenlijke zaken zal gaan?

Lees verder

Klassieker 135: Gerrit Kouwenaar – toen wij nog jong waren

Ivan Sacharov bespreekt ‘toen wij nog jong waren’ van Gerrit Kouwenaar.

“Ik ben geen Kouwenaar-kenner. In feite lees ik bijna nooit Kouwenaar. Ik vind hem meestal moeilijk, en een beetje onnatuurlijk in zijn taalgebruik. Maar toen ik dit gedicht las, of liever: de eerste regel ervan, was ik verkocht.” 

Lees verder

Klassieker 134: P.N. van Eyck – Brent Bridge

Karin Doornik bespreekt ‘Brent Bridge’ van P.N. van Eyck, oorspronkelijk verschenen in de bundel Herwaarts (1939) – waarschijnlijk geschreven in de periode tussen 1920 en 1935 toen de dichter in Londen werkte als correspondent voor de NRC. 

Lees verder