LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Bewering over het hiernamaals

door Jan Loogman   Omdat mijn zus, een van mijn zussen, kortgeleden is overleden, denk ik aan de dood. Dat doet ook S.T. Baumgartner, in Baumgartner, de nieuwste roman van Paul Auster. Tien jaar geleden is zijn vrouw Anna overleden en al leeft hij sindsdien...

Nieuwjaarswens

– –                                               de tijd moet de tegengestelde richting zijn ingeslagen om op deze vroegere ochtend verzeild te raken waardoor dadelijk het vermoeden rijst dat het verleden onveranderlijk synchroon met ons loopt –...

Terug te vinden: een verloren dichter

door Jan van der Vegt – Vergeten dichters zijn al bij tientallen langsgekomen in de rubriek die in recente Meander-afleveringen aan hen was gewijd. Maar soms wacht een dichter een erger lot dan na zijn dood vergeten te worden, soms raakt er een in het woeden van...
Kees  Ouwens. Zwervend naar zichzelf.

Kees Ouwens. Zwervend naar zichzelf.

door Pieter Sierdsma   Kees Ouwens (1944-2004), dichter en prozaschrijver, maar vooral dat eerste, heeft in de Nederlandse dichtkunst een naam opgebouwd als dichter met een volstrekt eigen thematiek, gericht op het bepalen van de afstand van het individu tot zijn...

Rumoer in Rome

door Hans Franse –   Dat Italianen lawaaiig zijn moge bekend geacht worden. Het is een volk dat met veel plezier zingt, schreeuwt, praat, acteert en feest viert, waarbij onvoorstelbare hoeveelheden voedsel genuttigd worden. Toen de zoon van Giuliano het H....