LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Troosteres van de bedroefden

door Jan Loogman –   Wie zich onzeker voelt, gaat naar huis. Russen in Nederland repten zich terug naar Rusland. Onderweg zwaaiden zij naar Nederlanders die de reis in omgekeerde richting maakten. In het eigen huis voelen Rus en Nederlander zich veiliger...

Dagboek van een redacteur (9)

door Eric van Loo – Schrijver of schrijfster. Dichter of dichteres. Er woedt een nieuwe taalstrijd in Nederland. Er zijn mensen die beweren, dat de term dichteres een negatieve, laatdunkende bijklank heeft. Bij onze zuiderburen ligt dat anders. Daar vermelden...

De zuurstof van kleine uitgeverijen

door Hans Puper Nu er in dag- en weekbladen steeds minder recensies verschijnen en er voornamelijk wordt gelezen wat in praatprogramma’s wordt aanbevolen, raken kleine uitgeverijen die het aandurven dichters uit te geven die afwijken van het gemiddelde nog verder uit...

In dichterlijke voetstappen

door Hans Franse –   Ik ken geen groter plezier dan wandelen in de voetstappen van kunstenaars, vooral dichters en schrijvers. Niets is bijvoorbeeld plezieriger dan het volgen van het spoor van Staring in de Achterhoek: van de Wildenborch naar zijn beeld in...

Prins

door Karel Wasch   foto Yvonne Alkemade   Het moet in de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn geweest, dat ik mij in het gezelschap van vertaalster Thérèse Cornips aandiende bij A. Roland Holst, de ‘Prins der dichters.’ Holst – Jany voor intimi- bewoonde een...

Het peloton der dichters

door Jan Loogman – In Intimiteit onder de melkweg nam Herman de Coninck Een pleidooi voor tweederangsdichters op. Hij noemt hen vakkundige dichters van wie de gedichten kwalitatief ‘een heel behoorlijk gemiddelde’ hebben, maar bij wie hoogtepunten ontbreken. ‘Ze...