LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Cor

door Karel Wasch – foto Hansje de Reuver Nadat Cornelis Bastiaan Vaandrager ‘Wollt Ihr die totalische Poesie???’ de zaal in had geschreeuwd, volgde een radeloos, redeloos en onsamenhangend optreden. Het was zijn oude roem uit een vervlogen tijd, waar hij nog op...

Poëtisch kijken naar catastrofes

door Rogier de Jong –   In de film Melancholia van Lars von Trier komt een hemellichaam onstuitbaar op de aarde afstormen. De film schijnt over de Apocalyps te gaan, maar ik heb er altijd een metafoor voor angst in gezien. De ruimte is zo onmetelijk groot...

Troosteres van de bedroefden

door Jan Loogman –   Wie zich onzeker voelt, gaat naar huis. Russen in Nederland repten zich terug naar Rusland. Onderweg zwaaiden zij naar Nederlanders die de reis in omgekeerde richting maakten. In het eigen huis voelen Rus en Nederlander zich veiliger...

Dagboek van een redacteur (9)

door Eric van Loo – Schrijver of schrijfster. Dichter of dichteres. Er woedt een nieuwe taalstrijd in Nederland. Er zijn mensen die beweren, dat de term dichteres een negatieve, laatdunkende bijklank heeft. Bij onze zuiderburen ligt dat anders. Daar vermelden...

De zuurstof van kleine uitgeverijen

door Hans Puper Nu er in dag- en weekbladen steeds minder recensies verschijnen en er voornamelijk wordt gelezen wat in praatprogramma’s wordt aanbevolen, raken kleine uitgeverijen die het aandurven dichters uit te geven die afwijken van het gemiddelde nog verder uit...

In dichterlijke voetstappen

door Hans Franse –   Ik ken geen groter plezier dan wandelen in de voetstappen van kunstenaars, vooral dichters en schrijvers. Niets is bijvoorbeeld plezieriger dan het volgen van het spoor van Staring in de Achterhoek: van de Wildenborch naar zijn beeld in...