'Een spel dat je blikveld verruimt'

Schrijven om het verwoorden en overbrengen van emotie, en om het taalspel zelf. Dat is wat Jelou (1962) doet. Meander sprak met deze dichteres, over bergen inspiratie, waar die bergen vandaan komen en over de verhouding tussen poëzie en proza.

Lees verder

'Sobere stijl van Kouwenaar is mijn ideaal'

De Zuid-Afrikaanse dichter Louis Esterhuizen publiceerde ruim een half dozijn dichtbundels in zijn moedertaal. Ook verscheen werk van hem in diverse bloemlezingen, waaronder het door Gerrit Komrij samengestelde Die Afrikaanse poësie in ‘n duisend en enkele gedigte. Sander de Vaan had een mailgesprek met deze dichter, die een voorkeur heeft voor melancholieke gedichten, maar streeft naar de sobere stijl van Kouwenaar.

Lees verder

Van niets iets maken

‘Van niets iets maken, zo verwoordde een bevriende kunstschilder het ooit. Dat is het inderdaad, denk ik, een passie om iets blijvends te kunnen maken van een gebeurtenis. Eender hoe’, zegt An Vandesompele. Meandermedewerker Sylvie had een onderonsje met deze Vlaamse dichter.

Lees verder

'Een dichter is iemand die opschrijft wat hij niet weet'

Theo Monkhorst: ‘Wat alle goede gedichten gemeen hebben is dat ze open zijn, ruimte bieden voor interpretatie, soms twijfel zaaien, schuren langs wat als de werkelijkheid wordt beschouwd, zodat het pijn doet of de adem beneemt. Een voorbeeld van een uitspraak door iemand die zichzelf waarschijnlijk geen dichter zou noemen, is een man die getuige was van de aanslag op de Twin Towers en zei: ‘Explosion, real dark, like snow!’ ‘

Lees verder

Stijl, flow en ritme

Lucas Hirsch publiceerde in talloze literaire tijdschriften en debuteerde in 2006 bij uitgeverij Arbeiderspers met Familie gebiedt. Ilja Leonard Pfeijffer merkte destijds op in een recensie in NRC Handelsblad: ‘Als dit nog maar het begin is, kunnen we nog veel meer verwachten.’ Nu is de bundel Tastzin verschenen en lijkt Hirsch de verwachting in te lossen.

Lees verder