Robert Anker – In het westen, de laatste trans

In In het westen, de laatste trans geselt Robert Anker de lezer en het is een groot leesgenot het te mogen ondergaan, of hij nu de politieke verhuftering aan de orde stelt, de rol van de liefde of de zin van het bestaan in het licht van de persoonlijke dood. De variatie in versvormen en taal draagt daaraan bij. Haast zakelijke prozagedichten staan naast sterk ritmische, gedragen retoriek, sommige disputen zijn als toneelscène opgebouwd, compleet met regieaanwijzingen en luid klinkt daar ook ineens in plat Haags de beschimpende stem van het volk.

Lees verder

Peter WJ Brouwer – Landdieren

Landdieren van Peter WJ Brouwer is een poëziebundel, waarin de gedichten over het geheel genomen wel wat op elkaar lijken, maar zeker genoeg diepte en gelaagdheid bezitten om te blijven boeien en verwachtingen voor een volgende bundel te wekken.

Lees verder

Melle Hijlkema – Liekover

Van de in het Westerkwartier geboren en getogen Melle Hijlkema kwam bij uitgeverij kleine Uil de bundel Liekover uit. Hoewel de gedichten geschreven zijn in het Gronings, d.w.z. het Nedersaksisch, zijn ze qua taal toch verrassend toegankelijk. Het is krachtige, aardse poëzie. Hijlkema is een Groninger die zich laat kennen.

Lees verder

Menno Wigman en Rob Schouten – Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur

In 1972 stelde Cees Buddingh’ voor uitgever Bert Bakker Is deze ook goed meneer? De evergreens in de Nederlandse poëzie samen. In 1990 verscheen daarvan door C.J. Aarts en M.C. van Etten de opvolger, Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur. En nog weer een dichtersgeneratie later maakten Menno Wigman en Rob Schouten met Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur de derde versie.

Lees verder

Marlise Joubert – Splintervlerk

De Zuid-Afrikaanse dichters Marlise Joubert schreef met Splintervlerk haar zevende dichtbundel en meer dan ooit ging ze uit van persoonlijke ervaringen, in dit geval van ziekte en herstel. De bundel bevat verder o.a. liefdesgedichten en gedichten waarin zij ingaat op wat haar land maakt tot een ‘hartzeerland’.

Lees verder