Toon Tellegen – Schrijver en lezer

Met Schrijver en lezer heeft Toon Tellegen een qua thematiek en uitwerking unieke bundel geschreven, die ondanks de haast monomane concentratie op het onderwerp vooral dankzij een constante ‘lichtheid’ geen moment verveelt.

Lees verder

Elma van Haren – Likmevestje

Ofschoon de uitgever op het achterplat van Elma van Harens Likmevestje meldt dat deze bundel bij uitstek geschikt is voor lezers van alle leeftijden, is het volgens Harry Vaandrager duidelijk dat deze ‘versjes’ alleen voor jeugdige lezers bestemd zijn.

Lees verder

André van der Veeke – Blauw als ijs

In Blauw als ijs laat André van der Veeke zich zien als een dichter die kiest voor een realistische, anekdotische aanpak. Hij toont zich een scherp waarnemer, heel precies formulerend, maar met juist zoveel distantie dat de lezer ruimte krijgt de beelden zelf in te vullen. Van der Veeke heeft oog voor wat de werkelijkheid ongrijpbaar maakt.

Lees verder

Willem Jan Otten – Gerichte gedichten

Willem Jan Otten laat ons in Gerichte gedichten dicht bij zijn persoonlijk leven komen. Echtgenoot, kind, moeder en vader figureren in deze nieuwe gedichten, maar bovenal de ‘u’, God de Vader, gepersonifieerd in zijn Zoon. Het zoeken en gevonden worden speelt voortdurend een rol, op de wijze zoals de dichter zijn woorden vindt.
Otten is een ernstig en bewogen dichter. Zijn nieuwste bundel is een aanrader voor de lezer die spiritualiteit en religie in eigentijdse poëzie verenigd wil zien.

Lees verder

Jane Leusink – Tot alles goed strak staat

De acht driedelige reeksen zijn een feest om te lezen. Het is krachtige poëzie, rijk van taal, gevarieerd van inhoud, soms glashelder en soms raadselachtig, op een gedoseerde manier persoonlijk, altijd intrigerend. En er spreekt een bepaald zelfvertrouwen uit, dat maakt dat Leusink ook dúrft te schrijven, de ruimte neemt – veel gedichten zijn bladvullend. Joop Leibbrand over Tot alles goed strak staat, de vierde bundel van Jane Leusink

Lees verder