Lenze L. Bouwers – Woorden om het licht te horen

‘Bijna honderd rondelen in één bundel, is dat niet wat te veel van het goede?’, vraagt Johan Reijmerink zich af bij het lezen van Lenze L. Bouwers’ Woorden om het licht te horen. Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de vorm zo nu en dan zijn suprematie over de inhoud opeist. Veel van Bouwers’ gedichten zijn doordesemd van religiositeit en godsbesef, maar de dichter wordt ondanks zijn wat gesloten wereldbeeld gecomplimenteeerd met zijn zorgvuldige en fraaie taalgebruik.

Lees verder

Marcel Möring – Reinigingsadvies

De willekeur waarmee Reinigingsadvies van Marcel Möring lijkt te zijn samengesteld, sluit zowel qua inhoud als qua grammatica naadloos aan bij wat in de gedichten zelf tot uitdrukking komt. Möring is niet bij uitstek de dichter van ijzersterke beeldtaal, meer die van een vlijmscherpe (zelf)reflectie. Wat Maarten Hamelink betreft ‘poëzie op z’n best’.

Lees verder

Juan Manuel Roca – Een standbeeld voor Niemand

De Haarlemse uitgever In de Knipscheer werkt sinds jaar en dag aan de opbouw van een veelkleurig poëziefonds dat behalve aan het werk van Nederlandse dichters als Chawwa Wijnberg en Klaas de Jager onderdak biedt aan poëzie van Spaans-Amerikaanse, Surinaamse, Antilliaanse en zelfs Molukse origine. Joop Leibbrand is zeker niet ontevreden over de bundels van Henry Habibe, Raj Mohan en John Leefmans, maar wordt pas echt enthousiast bij de Colombiaanse dichter Juan Manuel Roca.

Lees verder

Mischa Andriessen – Uitzien met D

‘Uitzien met D’ van Mischa Andriessen is een overdonderend hechte bundel, vindt Jeroen Dera. Hij is onder de indruk van beeldrijke poëzie, vol subtiliteiten die de lezer een grote bewegingsvrijheid verschaffen.

Lees verder

Chr.J. van Geel – Het mooiste leeft in doodsgevaar

Poëzie Kort: Toppers uit de vaderlandse poëzie Voor Uitgeverij G.A. van Oorschot stelde Willem Jan Otten een bloemlezing samen met werk van zijn collega-dichter Chr.J. van Geel (1917-1974). Het fraai uitgevoerde boekje kreeg als titel Het mooiste leeft in doodsgevaar en Otten voorzag het van een gedegen inleiding: een heel essay van 10 pagina’s. Het mooiste leeft in doodsgevaar is inmiddels het vijfde deel van de reeks nieuwe bloemlezingen waar Van Oorschot in november 2008 mee startte. Eerder verschenen er delen over J.A. dèr Mouw (samengesteld door Marjoleine de Vos), over J.C. van Schagen (door Ingmar Heytze), over M. Vasalis […]

Lees verder