Grijs als je stem die ik tot klanken pel

In juni volgde Ruth Lasters Ester Naomi Perquin op als laureaat van de debuutprijs van Het liegend konijn met haar bundel Vouwplannen. “Maar twee vrouwen zegt niets over de kansen van de heren,” sprak juryvoorzitter en Konijn-redacteur Jozef Deleu tijdens de prijsuitreiking op de avond van 9 oktober. En hij voegde daaraan toe: “Wij zullen nooit politiek correct zijn.”

Lees verder

Klassieker 125: Geert van Istendael – Spade

‘Spade’ van Geert van Istendael is voor Wilma van den Akker een oergedicht:

“Poëziezomer Watou, september 2002. In een boerenschuur vol hooi staat een spade tegen de muur. Er hangt een gedicht; het klinkt ook uit een speaker. ‘Spade’ van Geert van Istendael komt zo optimaal bij mij binnen. En ik raak het niet meer kwijt.”

Lees verder

Hedwig Selles – IJzerbijt

Hedwig Selles is een dichteres met een geheel eigen toon. Haar gedichten zijn grillig en niet altijd makkelijk te volgen, maar ritmisch zijn ze geweldig en ze voelen ondanks alles logisch aan. Je zult Selles dan ook niet gauw betrappen op spitsvondigheden, effectbejag of moeilijkdoenerij. Integendeel, de gedichten in IJzerbijt maken de indruk dat ze bewust van alle franje ontdaan zijn. Een bijzondere bundel, concludeert Bouke Vlierhuis.

Lees verder

Gedichten

Mariano Shifman

SPINOZA OBJECIÓN A BERKELEY

Sobre tibios pilares de cemento
bajo el sol encantado de septiembre
un casal cumple el rito de la especie.

Lo contemplo sin ánimo idealista,
mi visión no construye seres nuevos:
las palomas existen por sí mismas.

Cuando el tiempo convierta el celo en crías;
cuando tiemblen las ramas con el brío
y mis ojos lejanos nada vean,

no habrá de verlas Dios para que sean

Dios es el celo, el huevo y el nido.

SPINOZA BEZWAAR TEGEN BERKELEY

Op lauwwarme pilaren van cement
onder de bekoorde zon van september
voltrekt een paar de rite van de soort.

Zonder idealistische bedoeling
kijk ik het aan, mijn visie schept geen nieuwe
wezens: de duiven bestaan voor zichzelf.

Als de tijd de paardrang in jongen omzet;
als de takken met elan zullen trillen
en mijn verschoten ogen niets meer zien,

hoeft God ze niet te zien om ze te doen bestaan

God is de paardrang, het ei en het nest.

Vertaling Fa Claes

Lees verder

Krijttekeningen op het schoolbord

Steven Graauwmans (1972) is een dichter die aan de vooravond van zijn poëtische lakmoesproef staat: binnenkort publiceert hij zijn tweede dichtbundel Reservisten van maandag. Meander sprak met hem over zijn poëzie en zijn opvattingen.

Lees verder