Ongehoord op 10 januari

In de Centrale Bibliotheek van Rotterdam wordt op zondag 10 januari 2010 weer poëziepodium Ongehoord gehouden. De dichters Baban, Umeu Bartelds, Wouter van Heiningen en Jelou dragen voor. Er is muziek van Hartog en Marian Wieringa vertelt een verhaal. Het podum begint om twee uur ‘s middags in de glazen zaal op de eerste verdieping van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Zie ook www.ongehoordrotterdam.nl, voor onder meer de routebeschrijving.  

Lees verder

Fleur Bourgonje – Hartenbeest

Hartenbeest van Fleur Bourgonje heeft als belangwekkende kern de vraag of en hoe je in taal kunt herroepen wat de geschiedenis vernietigd heeft. De vernietiger is hier het fascistische regime waar Bourgonje de nodige ervaring mee opdeed. Eerst met het Chili van na Allende, later in Argentinië waar ze sociale psychologie studeerde, en na de staatsgreep daar in Venezuela waar ze onderzoek deed naar het verband tussen armoede en prostitutie.
De dichter wil een verbond sluiten met noodzakelijke woorden. Niet om de pijn weg te masseren, maar juist om die tot aanschijn te roepen en te verweven met het bestaan. Aldus maarten Hamelink.

Lees verder