LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Gedichten

INVAL De nacht valt achteloos,  maar bomen worden kaal, wolken oker, honden huilen. Dan komen zij, die mannen, niet te ontkennen, vrouwen met verdroogde handen, op schepen uit vreemde dreven. Zij maken van mensen brand, vreten het vee, werpen doodsdolken rond,...

Peter WJ Brouwer – Mascara

Het verstek van de woorden door Levity Peters Rug- of flapteksten zijn dikwijls het eerste dat je van een dichtbundel leest. Je weet dat ze wervend zijn bedoeld, maar ze behoren je ook een indicatie te geven van wat je mag verwachten. Maar regelmatig lijkt het mij dat...

Nout Van Den Neste

Gedoemd om droevig te leven door Joop Leibbrand Slauerhoff-liefhebbers opgelet! Als deel tien van de Prominentreeks van uitgeverij Tiem verscheen de studie die de in Portugal wonende Nout Van Den Neste schreef over Slauerhoff en diens relatie met de Portugese cultuur,...

Martijn den Ouden – De beloofde dinsdag

Kom wissel je tanden… door Marijntje Gerling De Amsterdamse dichter-predikant J.J.L. ten Kate schreef in 1866 zijn beroemde leerdicht De schepping. Ten Kate was daarmee niet de eerste die over de schepping reflecteert en hij zal zeker niet de laatste zijn. Ook Martijn...