Pauline Pisa – Halfrust

In Pauline Pisa’s Halfrust hebben de gedichten meestal een anekdotische invalshoek, maar de beschreven werkelijkheid wordt al snel vertekend; er is daarbij vaak de suggestie van ingrijpende gebeurtenissen, maar omdat nooit het hele verhaal wordt verteld, blijft er een geheim bewaard en de afstand tussen de in de gedichten opgeroepen ‘ik’ en de lezer precies groot genoeg om de laatste niet zijn belangstelling voor die ‘ik’ te doen verliezen. Een prima bundel die helaas ontsierd wordt door enkele slordigheden.

Lees verder

Een gebeurtenis die een innerlijke snaar raakt

Joris Lenstra werkte jarenlang als poëzierecensent bij Meander. Ook schreef hij voor Meander tussen 2006 en 2008 een essayreeks over de verschillende aspecten van poëzie met de titel ‘Lees maar, er staat niet wat er staat’. Behalve recensent is hij dichter, schrijver en vertaler van Engelstalige poëzie. Hij vertaalde onder andere ‘Poems in prose’ van Oscar Wilde en gedichten van Walt Whitman en Jack Kerouac. Momenteel is hij bezig met een vertaling van ‘A Coney Island of the Mind’ (1958) van Lawrence Ferlinghetti, een van de laatste grote dichters van de beatgeneratie. De bundel zal in 2015 in een tweetalige uitgave verschijnen bij uitgeverij Liverse.

Lees verder

Gedichten

In deze stad is de poëzie echt overal Mijn hart maakte een sprongetje toen ik de vuilnismannen hoorde. Vanuit hun hongerige wagen met op de zijkant een zwarte tekstregel riepen twee mannen door het open raam naar een jonge vrouw op de fiets: ‘Zeg, waar gaan die mooie beentjes heen?’ Dat was zowaar een pars pro toto! Dat het ook een cliché is, zij hen op deze zonnige ochtend wel vergeven.   Gedicht over Utrecht Toen ik Ingmar Heytze hoorde voordragen over een jongeman zittend aan een donkereiken tafel onder een kroonluchter in een grand café, waarvan er zoveel in […]

Lees verder

Esther Jansma – Voor altijd ergens

Begin maart verscheen Voor altijd ergens, een bloemlezing van de gedichten van Esther Jansma. Ze heeft die zelf samengesteld en dat is interessant: ze vormen een staalkaart van haar voorkeuren. Zo is meer dan de helft afkomstig uit haar laatste twee bundels, Alles is nieuw en Eerst.
De titels van de bundels ontbreken, maar in de verantwoording is de herkomst van de gedichten te lezen. De ordening is chronologisch en daardoor is haar poëtische ontwikkeling goed te volgen.

Lees verder

Robin Veen (red.) – Hemeltrans

In de serie ‘Dichters voor bijna niets’, dat aardige initiatief van Kees Godefrooij, verscheen onlangs Hemeltrans, elf dichters hogerop voor bijna niets. Het is al de vierde bloemlezing met werk van landelijk niet zo heel erg bekende, maar wel serieus te nemen dichters.

Lees verder